Úplné znění pravidel

Tento dokument obsahuje přesná a úplná pravidla soutěží Electronic Arts, která jsou současně k dispozici v sídle pořadatele soutěže.

Organizátorem soutěží je společnost:

Electronic Arts Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa, Polska

Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 171418
NIP: 522-26-91-556
REGON: 015526259

 

 

Soutěže probíhají na území České republiky. Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou emailu a budou mu poskytnuty další pokyny k vydání výhry. Výhry budou výherci předány nejpozději do 50 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do týdne neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena se posouvá na dalšího účastníka soutěže.

V případě tipovací soutěže se každý může účatstnit pouze jednou, tedy z jedné e-mailové adresy nebo z jedné IP adresy lze odeslat pouze jednu odpověď. V případě více odpovědí z jedné IP adresy nebo z jedné mailové adresy bude do soutěže zařazena pouze ta, která do soutěže přijde jako první.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Electronic Arts Polska sp. z o.o., osoby jim blízké a ostatní smluvní partneři organizátora i technického zajišťovatele zúčastnění na této akci a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá a propadá.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím nahlášených na infolince za účelem doručení výhry či jiných otázek spojených s dalšími akcemi organizátora, a to na dobu do případného odvolání s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a soutěžící má právo na přístup k nim.

Odpovědnost pořadatele a organizátora soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel a organizátor tak nejsou vůči soutěžícím jinak zavázáni a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele nebo organizátora než ta uvedená v těchto pravidlech.

Organizátor soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Organizátor soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním emailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.