Juridisk information

Oversatte versioner af vores vilkår fås ved at vælge dit foretrukne sprog.

Origins download-klient

Vigtig information om dit digitale køb i ORIGIN-butikken:

ADGANG TIL DIGITALT INDHOLD KØBT I ORIGIN-BUTIKKEN KRÆVER INSTALLATION AF ORIGINS KLIENT-SOFTWARE OG ACCEPT AF ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALE.

Forbrugerkøb

Indbyggere i USA, Canada eller Japan indgår aftale med Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. For indbyggere i alle andre lander er dette en aftale mellem dig og EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204, Geneva, Schweiz (CH-660-2328005-8).

Brugeraftale

EA har slået servicebetingelser og slutbrugerlicensaftalen (EULA) for software sammen i en ny brugeraftale. Vi har lavet denne ændring for at reducere antallet af dokumenter, der fremlægges for brugeren, og for at gøre dem nemmere at læse og forstå. Vi vil gerne slå fast, at vi på ingen måde har reduceret dine rettigheder i forbindelse med disse ændringer.


 

Her er det nye:

 • De vilkår, der hidtil var indeholdt i EA's slutbrugerlicensaftaler (EULA) og servicebetingelser, er nu samlet i dette ene dokument.
 • Vi har lavet en indholdsfortegnelse og givet hver sektion en overskrift, så man nemt kan finde rundt i betingelserne.
 • Vi har forkortet og flyttet rundt på nogle af bestemmelserne for at gøre det hele mere overskueligt.
 • Vi har gjort sproget mere klart og nemmere at forstå.

 

Sundhedsoplysninger (ny)

Virtual Reality (VR)

For at spille EA VR indhold skal du have et kompatibelt headset og den yderligere hardware, der kræves (for eksempel et PlayStation®Camera til PlayStation®VR).

 

For at få det meste ud af din VR oplevelse skal du gøre følgende, før du spiller, for at begrænse risikoen for skader eller andre bivirkninger for dit helbred:

 • Læs alle sundheds- og sikkerhedsadvarsler i dit VR-headsets manual.
 • Sørg for, at du masser af plads til at spille og fjern alle forhindringer - dette indebærer også at sikre, at andre mennesker og kæledyr ikke forstyrrer din spil, da du ikke kan høre eller se noget rundt om dig, mens du spiller.
 • Lydstyrken skal holdes på et så lavt niveau, at du kan være opmærksom på dine omgivelser, mens du spiller, og for at undgå høreskader.
 • Hvis du har oplevet epilepsi symptomer tidligere, skal du tale med din læge, før du spiller VR.

 

Når du spiller, følg venligst dette:

 • Det er bedst at blive siddende.
 • Tag en pause fra spillet hver 10. til 15. minutter.
 • Brugeren kan opleve køresyge, få skader af de gentagne bevægelser og overanstrenge øjnene som et resultat af at anvende VR.  Hvis du føler dig desorienteret, bliver dårlig eller oplever andet ubehag, skal du straks holde op med at spille VR. 

 

Yderligere vigtige sundhedsoplysninger fra fabrikanten af headsettet er anført neden for. Læs venligst oplysningerne omhyggeligt, før du spiller virtual reality.

 

Engelsk Dansk
Kinesisk Spansk
Tysk Italiensk
Fransk Koreansk
Japans Norsk
Hollandsk Finsk
Polsk Svensk

 

Notifikation vedr. krænkelse af copyright (DMCA)

Electronic Arts Inc. (""EA"") respekterer immaterielle rettigheder tilhørende andre og forventer, at brugere af vores tjenesteydelser gør det samme. Hvis du mener, at dit copyrightbeskyttede materiale er blevet brugt på en måde, der udgør krænkelse af copyright og er tilgængeligt via et websted eller en onlinetjenesteydelse, som drives af EA eller et af dets datterselskaber, bedes du underrette vores copyrightagent, således som det fremgår af Digital Millennium Copyright Act (DMCA) af 1998.

 

Du kan oprette en notifikation vedr. krænkelse af copyright ved at indsende en skriftlig notits, som omfatter følgende (rådfør dig med din advokat, eller se paragraf 512(c)(3) i DMCA for at bekræfte disse krav):

 

 • En beskrivelse af det copyrightbeskyttede materiale, du mener, er blevet krænket.
 • En beskrivelse af det materiale, du mener, er blevet krænket, samt oplysninger, der i rimeligt omfang lader os lokalisere det påståede krænkede materiale.
 • Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og evt. din e-mail-adresse.
 • En erklæring om, at du i god tro mener, at brug af det pågældende materiale ikke er godkendt af copyrightindehaveren, dennes agent eller lovgivningen.
 • En erklæring om, at oplysningerne i notifikationen er nøjagtige, og at du på tro og love har ret til at handle på vegne på ejeren af en eksklusiv ret, der hævdes krænket, samt
 • En fysisk eller elektronisk underskrift tilhørende en person, der har ret til at handle på vegne af copyrightindehaveren.

 

Du bedes indsende din notifikation til:

 

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
fax: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

 

Bemærk, at notifikationer, der sendes til Electronic Arts Inc. til ovenstående adresse, kan henvise til alle dets datterselskaber og afdelinger, herunder – men ikke begrænset til – BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions (""DICE""), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral og Electronic Arts Europe.

 

Bemærk, at ifølge paragraf 512(f) i DMCA kan enhver person, der i ond tro hævder, at det pågældende materiale eller den pågældende aktivitet krænkes, selvom dette ikke er tilfældet, kan gøres ansvarlig for skader (herunder omkostninger og advokatsalærer). Undgå at fremsætte falske påstande!

 

Bemærk også, at de oplysninger, der fremgår i din notifikation vedr. krænkelse af copyright, muligvis videresendes til den person, der hævdes at have tilvejebragt det krænkende materiale.

Servicebetingelser (foregående Brugeraftale)

Tidligere servicebetingelser:

Ikrafttrædelsesdato: 17. september 2012
Ikrafttrædelsesdato: 09. december 2011

Konsoller

 

PlayStation 3 og Xbox 360

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO OG GODKENDELSE AF EA'S FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK SAMT BRUGERAFTALE ER NØDVENDIG FOR AT FÅ ADGANG TIL ONLINEFUNKTIONER. DU SKAL VÆRE MINDST 16 ÅR FOR AT FÅ ADGANG TIL ONLINEFUNKTIONER. EA’S FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK SAMT BRUGERAFTALEN KAN SES PÅ WWW.EA.COM/DK. EA KAN TRÆKKE ONLINEFUNKTIONER TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES.

PlayStation 4 og Xbox One

ACCEPT AF BRUGERAFTALE (TERMS.EA.COM/DA) OG EA FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK (PRIVACY.EA.COM/DA) ER PÅKRÆVET FOR AT SPILLE. DU SKAL VÆRE MINDST 16 OG HAVE EN INTERNETFORBINDELSE OG EA-KONTO FOR AT FÅ ADGANG TIL ONLINEFUNKTIONER OG YDERLIGERE INDHOLD INDHOLD. OBLIGATORISKE INDHOLDSOPDATERINGER KAN DOWNLAODES AUTOMATISK, PÅKRÆVET YDERLIGERE LAGERPLADS KAN UDLØSE GEBYRER FOR BRUG AF BÅNDBREDDE, OG KRÆVE ET YDERLIGERE KØB FOR AT FÅ ADGANG. YDERLIGERE INDHOLD I SPILLET KAN KØBES. EA KAN LEVERE VISSE GRATIS TILLÆG TIL INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, NÅR DE MÅTTE VÆRE TILGÆNGELIGE. KAN INDEHOLDE PROGRAMMEL, DER INDSAMLER DATA TIL BRUG FOR REKLAMER I FORBINDELSE MED SPILLET. EA KAN TRÆKKE ONLINEFUNKTIONER TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES.

 

PC

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF EA'S BRUGERAFTALE (TERMS.EA.COM/DA), FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK (PRIVACY.EA.COM/DA) OG ORIGIN-SLUTBRUGERLICENSAFTALEN (EA.COM/DA-DK/LEGAL), INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWAREN (ORIGIN.COM/DA-DK/DOWNLOAD) OG REGISTRERING MED ENGANGSPRODUKTKODE KRÆVES FOR AT SPILLE, TILGÅ BONUSINDHOLD OG TILGÅ ONLINETJENESTER. PRODUKTKODEREGISTRERING ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA-KONTO PR. KODE. PRODUKTOKODER KAN IKKE OVERFØRES, NÅR FØRST DE ER BRUGT, OG SKAL SOM MINIMUM VÆRE GYLDIGE, SÅ LÆNGE ONLINEFUNKTIONERNE ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE 16 ÅR ELLER ÆLDRE FOR AT FÅ ADGANG TIL VISSE FUNKTIONER. EA KAN LEVERE VISSE GRATIS TILLÆG TIL INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, NÅR DE MÅTTE VÆRE TILGÆNGELIGE. YDERLIGERE INDHOLD I SPILLET KAN KØBES. OBLIGATORISKE INDHOLDSOPDATERINGER KAN BLIVE DOWNLOADET AUTOMATISK, KRÆVE EKSTRA LAGERPLADS, MEDFØRE GEBYRER FOR BRUG AF BÅNDBREDDE OG KRÆVE YDERLIGERE KØB FOR AT KUNNE TILGÅS. SOFTWAREN KAN INDSAMLE DATA TIL VISNING AF ANNONCER I SPILLET. EA KAN TRÆKKE ONLINEFUNKTIONER TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES.

 

Mobil-platforme

Standard 
iOS
Kindle
Mac OS X
HP/Palm
Apple TV

PC-spil - EULA

Online-retningslinjer

Battlefield 1

KRÆVER INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT- OG ORIGIN-SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), EA'S FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK, SERVICEBETINGELSER, INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWAREN (www.origin.com/da-dk/about) OG REGISTRERING MED VEDLAGT SERIEKODE TIL ENGANGSBRUG FOR AT SPILLE OG TILGÅ ONLINEFUNKTIONER. SERIENUMMERREGISTRERING ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA-KONTO PR. SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR FØRST DE ER BRUGT, OG SKAL SOM MINIMUM VÆRE GYLDIGE, SÅ LÆNGE ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE MINDST 16 ÅR FOR AT TILGÅ ONLINEFUNKTIONER. OBLIGATORISKE INDHOLDSOPDATERINGER KRÆVES FOR AT SPILLE. DOWNLOAD AF INDHOLD KAN MULIGVIS MEDFØRE UDGIFTER FORBUNDET MED BRUG AF BÅNDBREDDE. YDERLIGERE INDHOLD I SPILLET KAN KØBES. EA'S FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN SES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OFFENTLIGGØRELSER KAN SES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN TRÆKKE ONLINEFUNKTIONER TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES.

Battlefield 4

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), INSTALLATION AF ORIGINS KLIENT-SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED DET VEDLAGTE ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDSPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

GENGIVELSEN AF VÅBEN ELLER FARTØJER I DETTE SPIL INDBEFATTER HVERKEN TILKNYTNING TIL, SPONSORERING ELLER PROMOVERING AF VÅBEN- ELLER FARTØJSPRODUCENTER.

Battlefield 4 China Rising

Battlefield 4 Dragon's Teeth

Battlefield 4 Final Stand

Battlefield 4 Naval Strike

Battlefield 4 Second Assault

 

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

KRÆVER BATTLEFIELD 4 TIL PC. INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), INSTALLATION AF ORIGINS KLIENT-SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED DET VEDLAGTE ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDSPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. INKLUDERER SOFTWARE, DER INDSAMLER DATA ONLINE FOR AT LEVERE ANNONCERING I SPILLET. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

GENGIVELSEN AF VÅBEN ELLER FARTØJER I DETTE SPIL INDBEFATTER HVERKEN TILKNYTNING TIL, SPONSORERING ELLER PROMOVERING AF VÅBEN- ELLER FARTØJSPRODUCENTER.

Battlefield Hardline

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), INSTALLATION AF ORIGINS KLIENT-SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED DET VEDLAGTE ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDS OG COOKIEPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. SOFTWARE HAR INDARBEJDET PUNKBUSTER ANTI-SNYD-TEKNOLOGI. FÅ MERE AT VIDE OM PUNKBUSTER PÅ EVENBALANCE.COM. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

GENGIVELSEN AF VÅBEN ELLER FARTØJER I DETTE SPIL INDBEFATTER HVERKEN TILKNYTNING TIL, SPONSORERING ELLER PROMOVERING AF VÅBEN- ELLER FARTØJSPRODUCENTER.

Dragon Age Inquisition

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO OG REGISTRERING MED ENGANGS-SERIENUMMER (MEDFØLGER VED NYKØB AF DE FULDE SPIL I BUTIK) ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DET ER MULIGT AT KØBE YDERLIGERE SERIENUMRE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDS OG COOKIEPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

FIFA 15

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA’ER), INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. DU KAN KØBE YDERLIGERE IN-GAME-INDHOLD. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDS OG COOKIEPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA’ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

FIFA 16

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING. INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), INSTALLATION AF ORIGINS KLIENT-SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED DET VEDLAGTE ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA/ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE SPILLE. EKSTRAINDHOLD KAN BLIVE KØBT I SPILLET. EA'S FORTROLIGHEDS- OG COOKIEPOLITIK SAMT SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. INKLUDERER SOFTWARE, SOM INDSAMLER DATA ONLINE FOR AT LEVERE ANNONCERING I SPILLET. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

FIFA 17

KRÆVER INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT- OG ORIGIN-SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), EA'S FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK, SERVICEBETINGELSER, INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWAREN (www.origin.com/da-dk/about) OG REGISTRERING MED VEDLAGT SERIEKODE TIL ENGANGSBRUG FOR AT SPILLE OG TILGÅ ONLINEFUNKTIONER. SERIENUMMERREGISTRERING ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA-KONTO PR. SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR FØRST DE ER BRUGT, OG SKAL SOM MINIMUM VÆRE GYLDIGE, SÅ LÆNGE ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE MINDST 16 ÅR FOR AT TILGÅ ONLINEFUNKTIONER. EA'S FORTROLIGHEDS- OG COOKIEPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN SES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OFFENTLIGGØRELSER KAN SES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN TRÆKKE ONLINEFUNKTIONER TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES. INDEHOLDER SOFTWARE, DER INDSAMLER DATA ONLINE FOR AT TILVEJEBRINGE ANNONCERING I SPILLET. EA KAN TILVEJEBRINGE BESTEMT TILLÆGSINDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER UDEN EKSTRA BEREGNING, HVIS OG NÅR DE FORELIGGER. YDERLIGERE INDHOLD I SPILLET KAN KØBES. OBLIGATORISKE INDHOLDSOPDATERINGER KRÆVES FOR AT SPILLE. DOWNLOAD AF INDHOLD KAN MULIGVIS MEDFØRE UDGIFTER FORBUNDET MED BRUG AF BÅNDBREDDE.

Mass Effect Andromeda

KINTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF EA-BRUGERAFTALE (TERMS.EA.COM/DA), EA FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK (PRIVACY.EA.COM/DA) OG ORIGIN SLUTBRUGERLICENSAFTALE (EA.COM/DA-DK/LEGAL); INSTALLATION AF ORIGIN CLIENT-SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DOWNLOAD) OG REGISTRERING MED ENKELT-BRUGER PRODUKTKODE ER PÅKRÆVET FOR AT SPILLE. PRODUKTKODEREGISTRERING ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA-KONTO PR. KODE. PRODUKTOKODER KAN IKKE OVERFØRES, NÅR FØRST DE ER BRUGT, OG SKAL SOM MINIMUM VÆRE GYLDIGE, SÅ LÆNGE ONLINEFUNKTIONERNE ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE MINDST 16+ FOR AT FÅ ADGANG TIL ONLINEFUNKTIONER. OBLIGATORISKE INDHOLDSOPDATERINGER KAN DOWNLAODES AUTOMATISK, PÅKRÆVET YDERLIGERE LAGERPLADS KAN UDLØSE GEBYRER FOR BRUG AF BÅNDBREDDE, OG KRÆVE ET YDERLIGERE KØB FOR AT FÅ ADGANG. EA KAN TILVEJEBRINGE BESTEMT TILLÆGSINDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER UDEN EKSTRA BEREGNING, HVIS OG NÅR DE FORELIGGER. EA KAN TRÆKKE ONLINEFUNKTIONER TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES.

Need for Speed Rivals

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA’ER), INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED VEDLAGT ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. EULA’ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDSPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

Plants vs. Zombies Garden Warfare

FAST INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR AT SPILLE.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA’ER) OG INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDSPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA’ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

Star Wars Battlefront

INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR PRODUKTAKTIVERING.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA'ER), EA'S FORTROLIGHEDS- OG COOKIEPOLITIK SAMT SERVICEBETINGELSER, INSTALLATION AF ORIGINS KLIENT-SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED DET VEDLAGTE ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ANDGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER OG BONUSINDHOLD (HVIS DETTE ER TILGÆNGELIGT). REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA/ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. SPILSOFTWARE INKLUDERE ANTI-SNYD-TEKNOLOGI - SE NÆRMERE DETALJER I EULA. EA'S FORTROLIGHEDS- OG COOKIEPOLITIK SAMT SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA'ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. INKLUDERER SOFTWARE, SOM INDSAMLER DATA ONLINE FOR AT LEVERE IN-GAME-ANNONCERING. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

STAR WARS: The Old Republic

GYLDIGT BETALINGSKORT ELLER BETALT SPILKORT (HVIS DETTE ER TILGÆNGELIGT), INTERNETFORBINDELSE OG BETALE ABONNEMENT ER PÅKRÆVET FOR AT SPILLE. 30 DAGES ABONNEMENT ER INKLUDERET VED KØB AF SPILLET.

ACCEPT AF SLUTBRUGERADGANG OG -LICENSAFTALE (“EUALA”), FAST INTERNETFORBINDELSE OG KONTOREGISTRERING MED VEDLAGT ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT SPILLET. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE REGISTRERE DIG. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET. BETALT ABONNEMENT OG GYLDIG BETALINGSFORM ER PÅKRÆVET FOR AT SPILLE. ONLINE-DOWNLOAD AF PRODUKTET KRÆVER ACCEPT AF ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALE (“EULA”) OG INSTALLATION AF ORIGINS APPLIKATIONSSOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT). EUALA, EULA OG ØVRIGE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. ALDERSBEGRÆNSNINGER FOR DE ENKELTE BETALINGSFORMER KAN VÆRE GÆLDENDE. SWTOR’S ONLINE-TJENESTE KAN BLIVE NEDLAGT. SE NÆRMERE DETALJER I EUALA. AFTALE OM AT DELE KONTOINFORMATION MED LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. (“LUCASFILM”) ER PÅKRÆVET. SPIL ER KUN BEREGNET TIL BRUG I NORDAMERIKA OG EUROPA. FORTROLIGHEDSPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER ER TILGÆNGELIGE PÅ WWW.SWTOR.COM. ALLE RETNINGSLINJER OG BETINGELSER FOR SPILLET VIL ALTID VÆRE GÆLDENDE. DE FØRSTE 30 DAGES ABONNEMENT ER INKLUDERET I PRODUKTETS KØBSPRIS. ABONNEMENTER KAN NÅR SOM HELST BLIVE NEDLAGT. SE NÆRMERE DETALJER PÅ WWW.SWTOR.COM.

The Sims 4

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA’ER), INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED VEDLAGT ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER OG BONUSINDHOLD (HVIS DETTE ER TILGÆNGELIGT). REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER. EA’S ONLINE-FORTROLIGHED- OG COOKIE-SPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA’ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. INKLUDERER SOFTWARE, DER INDSAMLER DATA ONLINE FOR AT LEVERE IN-GAME-ANNONCERING. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

Titanfall

 

FAST INTERNETFORBINDELSE PÅKRÆVET FOR AT SPILLE. SE ALDERSBEGRÆNSNINGER PÅ BAGSIDEN.

INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF PRODUKT OG ORIGINS SLUTBRUGERLICENSAFTALER (EULA’ER), INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED VEDLAGT ENGANGS-SERIENUMMER ER PÅKRÆVET FOR AT KUNNE SPILLE OG FÅ ADGANG TIL ONLINE-FUNKTIONER OG -TJENESTER. REGISTRERING AF SERIENUMMER ER BEGRÆNSET TIL ÉN ORIGIN-KONTO PER SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR DE FØRST ER BLEVET BENYTTET, OG VIL MINDST VÆRE GYLDIGE, LIGE SÅ LÆNGE SOM ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE FYLDT 16 ÅR FOR AT KUNNE FÅ ADGANG OG SPILLE. EA’S ONLINE-FORTROLIGHEDSPOLITIK OG SERVICEBETINGELSER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK. EULA’ER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FINDES PÅ WWW.EA.COM/DK/EULAS. EA KAN NEDLÆGGE ONLINE-FUNKTIONER MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN LØBENDE LEVERE UDVALGT GRATIS INDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER, HVIS/NÅR DETTE BLIVER TILGÆNGELIGT.

Titanfall 2


 

DET KRÆVER EN INTERNETFORBINDELSE, EA-KONTO, ACCEPT AF BRUGERAFTALE OG ORIGIN-SLUTBRUGERLICENSAFTALER OG FORTROLIGHEDS-/COOKIEPOLITIK (TILGÆNGELIG MED YDERLIGERE OFFENTLIGGØRELSER PÅ WWW.EA.COM/DK), INSTALLATION AF ORIGIN-KLIENTSOFTWAREN (WWW.ORIGIN.COM/DA-DK/ABOUT) OG REGISTRERING MED VEDLAGT ENGANGSSERIENUMMER, FOR AT SPILLE OG TILGÅ ONLINEFUNKTIONER. SERIENUMMERREGISTRERING ER BEGRÆNSET TIL ÉN EA-KONTO PR. SERIENUMMER. SERIENUMRE KAN IKKE OVERFØRES, NÅR FØRST DE ER BRUGT, OG SKAL SOM MINIMUM VÆRE GYLDIGE, SÅ LÆNGE ONLINEFUNKTIONER ER TILGÆNGELIGE. DU SKAL VÆRE MINDST 16 ÅR FOR AT TILGÅ ONLINEFUNKTIONER. ONLINEFUNKTIONER KAN TRÆKKES TILBAGE MED 30 DAGES VARSEL PÅ WWW.EA.COM/DK/SERVICE-UPDATES. EA KAN TILVEJEBRINGE BESTEMT TILLÆGSINDHOLD OG/ELLER OPDATERINGER UDEN EKSTRA BEREGNING, HVIS OG NÅR DE FORELIGGER. OBLIGATORISKE INDHOLDSOPDATERINGER KAN VÆRE PÅKRÆVET FOR AT SPILLE. DOWNLOAD AF INDHOLD KAN MULIGVIS MEDFØRE UDGIFTER FORBUNDET MED BRUG AF BÅNDBREDDE.