Tier 1 – beskrivelse af enheder

SEAL

SEAL er den amerikanske marines primære specialstyrke. Med deres evne til at udføre missioner både til lands, til vands og i luften (hvilket også har givet enheden dens navn – SEa, Air og Land) har SEAL-styrkerne spillet en afgørende rolle under den globale krig mod terrorisme med utallige, veludførte operationer. Blandt de mest bemærkelsesværdig missioner er til søs befrielsen af Kaptajn Richard Phillips fra somaliske pirater i april 2009, i luften det frygtløse direkte angreb i Pakistan den 1. maj og til lands de utallige missioner i både Irak, Afghanistan og andre af verdens brændpunkter.

SFOD-D

SFOD-D er den amerikanske hærs primære antiterrorstyrke og kan udføre missioner over hele verden og i alle terræner. Selv om der ikke er sluppet mange detaljer ud om ”The Unit”, som enheden ofte kaldes, ved man, at den har været direkte involveret i samtlige væbnede konflikter, som USA har deltaget i, lige siden den blev dannet. SFOD-D er bedst kendt for sin involvering i Somalia tilbage i 1993 som en del af den såkaldte Task Force Ranger, der blev portrætteret i bogen og den efterfølgende film “Black Hawk Down”. The Unit er i stor udstrækning blevet brugt i krigen mod terrorisme, men de nærmere detaljer om specifikke missioner er fortsat dybt hemmelige.

OGA

Other Government Agencies eller OGA bruges hyppigt i krigen mod terrorisme. OGA-styrkerne har vidt forskellige færdigheder, missionsspecialer og opgaver, hvilket gør dem ekstremt fleksible, når de udstationeres som samlede enheder. OGA-styrkerne var de første, der blev sat ind i krigen mod terrorisme, og de vil være de sidste, der forlader den.

JTF2

Kanada’s JTF2 eller Joint Task Force 2 blev oprettet i 1993 som Canada’s helt egen antiterrorenhed. JTF2, der påtager sig alt fra direkte kampmissioner, specialrekognoscering, beskyttelse af udvalgte personer og andre krævende antiterrormissioner, har hurtigt markeret sig som en specialenhed i verdensklasse og er i stand til at klare alle de udfordringer, de støder på. JTF2-soldater er blevet benyttet utallige gange i både Afghanistan og Irak og var også til stede under de vinterolympiske lege i 2010 for at sørge for og hjælpe med sikkerheden.

GROM

GROM er Polens elite-antiterrorstyrke og har etableret sig som en både topmotiveret, aggressiv og hårdhudet specialenhed, der består af hærdede, ekstremt dygtige og veltrænede soldater. De er frygtede af deres fjender over hele verden for deres kompromisløse kampstil. GROM, der blev dannet i 1990, har i vid udstrækning været benyttet i Irak og er i øjeblikket dybt involveret i Afghanistan som del af missionerne i den uroplagede Ghazni-provins.

KSK

Tysklands KSK blev aktiveret i 1997 som led i forsøget på at skabe en antiterrorstyrke, som del af militæret, der skulle fungere uafhængigt af det allerede eksisterende GSG 9 (en toptrænet antiterror-politistyrke svarende til det amerikanske FBI HRT). KSK har specialiseret sig i netop antiterrormissioner, hvilket tydeligt kan ses i den type opgaver de påtager sig – både landsætninger, indsamling af efterretningsoplysninger, amfibie-opgaver, kampe i bjergområder, snigskyttemissioner og rekognosceringsopgaver, der udføres af enkeltenheder fra styrken. KSK har deltaget i missioner i Afghanistan lige fra begyndelsen, hvor de har opbygget et solidt ry blandt de øvrige specialstyrker som en ekstremt dygtig og professionel enhed.

SAS

British Special Air Service Regiment (eller SAS) betragtes af mange som den første, moderne specialstyrke og blev dannet tilbage i 1947 efter en hurtig omorganisering af den britiske hær i forlængelse af 2. verdenskrig. SAS har en lang og begivenhedsrig succeshistorie, der blandt andet tæller belejringen af den iranske ambassade i 1980 og den efterfølgende redning af 26 gidsler (også kendt som Operation Nimrod) som en af de mest kendte missioner. Angrebet og redningen af gidslerne samt sikringen af ambassaden foregik i fuldt dagslys og for rullende kameraer, og var på alle måder en næsten uovertruffen succes.

SASR

Den australske hærs SASR er den førende specialenhed i de australske væbnede styrker. Selv om den deler både navn og motto med britiske SAS, er SASR på en række områder meget anderledes. Som en del af dens overordnede organisering vil én deling påtage sig antiterrorrollen, mens de to andre udfører opgaver indenfor henholdsvis overvågning og rekognoscering. SASR-styrkerne har været meget aktive og effektive i krigen mod terrorisme og er desuden særligt efterspurgte for deres ekspertise indenfor ørken-rekognoscering og -mobilitet.

UDT

Sydkoreanska ROKN UDT/SEALs är mycket influerade av U.S. Navy SEAL:s, med vilka de även genomför övningar flera gånger om året. Deras främsta uppdrag är VBSS (visit, board, search, and seizure), maritim övervakning och antiterroristinsatser. ROKN UDT/SEALs mest uppmärksammade insats är bordningen av ett fraktskepp som kapats av somaliska pirater. 8 pirater dödades och 21 besättningsmedlemmar räddades.

FSK

Norske FSK har i krigstid til opgave at indsamle efterretningsoplysninger, opdage og følge fjendtlig aktivitet, udføre angreb mod centrale mål og redde gidsler. FSK har været med i Afghanistan siden begyndelsen, hvor de deltog i Operation Anaconda – den største landmission i Afghanistan som led i krigen mod terrorisme.

SOG

Svenske SOG er en relativt ny enhed, der blev dannet sidste år ved at kombinere de allerede eksisterende SSG- og SIG-styrker. SSG opererede i Afghanistan, hvor de udførte specialrekognoscering i det skjulte i landets nordlige del. Kombinationen af de to enheder, som hver især byggede på vidt forskellige færdigheder, gør SOG til en ekstremt alsidig antiterrorenhed, der bruger de enkelte soldaters unikke, intelligente og fleksible færdigheder til at løse opgaver langt bag fjendes linjer.

Spetsnaz

Ruslands Spetsnaz “Alfa”-gruppe er en specialtrænet antiterrorenhed, der blev dannet i 1974. De nærmere detaljer om enheden kendes ikke, men Spetsnaz er anerkendt som Ruslands mest veltrænede militærenhed og er i vid udstrækning blevet benyttet i Tjetjenien, hvor de slog hårdt ned på og spredte frygt blandt de tjetjenske oprørere.