1. Algemeen

De wedstrijd start op maandag 30 januari 2012 om 17.00 uur en loopt af op woensdag 7 maart 2012 om 23:59 uur. Alle inzendingen moeten binnen deze tijden en data binnen zijn. Na deze tijd en datum worden inzendingen niet meer geaccepteerd.

 

2. Beperkingen

Deelnemers aan deze wedstrijd moeten binnen Nederland wonen. Nederlandse deelnemers die jonger zijn dan zestien (16) jaar, moeten toestemming van hun ouders/verzorgers hebben voor deelname aan de wedstrijd, volgens de plaatselijke wetgeving. Werknemers (en directe familieleden van werknemers) van "Electronic Arts" ("EA") ("Promotor"), contactpersonen en mensen die op andere wijze verbonden zijn aan deze wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.

 

3. Spelregels

Om deel te kunnen nemen moet je proberen om op een creatieve, originele en vermakelijke manier De Sims 3 in beeld te laten komen in media zoals tv of gedrukte media, door middel van bijvoorbeeld het tonen van het logo of plumbobs. Dus zorg ervoor dat je een Showtime moment krijgt met De Sims 3.

Stuur vervolgens jouw behaalde resultaat (bijvoorbeeld de link naar uitzending of scan van print) toe naar wedstrijd@electronicarts.nl.

Voor deelname aan deze wedstrijd is het niet nodig om producten of diensten te kopen. Indien je het logo of een plumbob nodig hebt voor je actie, kan je contact opnemen met wedstrijd@electronicarts.nl.

Electronic Arts distantieert zich van beledigende, obscene, onsmakelijke, aanstootgevende, geweld aansporende, agressieve of lasterlijke acties, die het merk De Sims schade toebrengen.

Electronic Arts is niet aansprakelijk voor opgelopen schades, boetes, eventuele andere gemaakte kosten of anderzijds letsel dat tijdens deze actie opgelopen wordt.

Na de sluitingstijd van de wedstrijd op woensdag 7 maart 2012, zal een onafhankelijke jury binnen Electronic Arts de inzendingen beoordelen op basis van originaliteit, creativiteit, vermakelijkheid en hoogte publiciteitswaarde.

Als de deelnemer jonger is dan zestien (16) jaar, dient een ouder of verzorger namens de deelnemer toestemming te verlenen door middel van een ondertekende brief.

Er wordt maximaal één (1) deelnemer uitgekozen als winnaar. Het besluit van de jury is onomkeerbaar. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

4. Prijs/prijzen

Er wordt maximaal één (1) winnaar verkozen. De Promotor behoudt zich het recht voor om een veto uit te spreken over de selectie van een willekeurige deelnemer, met of zonder reden.

De winnaar krijgt een De Sims 3 kamer pakket, ter waarde van 1000 euro, thuis gestuurd. Het pakket zal onder andere bestaan uit De Sims 3 behang, De Sims 3 fatboy, De Sims 3 dekbedovertrekset, plumbobs voor aan het plafond, De Sims 3 verlichting,etc.

De prijzen zullen enkel toegestuurd worden door EA, de winnaar dient zelf de kamer in te richten en te behangen.

Er zijn geen alternatieven voor deze prijzen. De prijzen zijn zoals vermeld en zijn niet overdraagbaar. Indien wegens omstandigheden die buiten het bereik van EA liggen, EA de genoemde prijzen niet kan aanbieden, dan behoudt EA zich het recht voor om vergelijkbare prijzen met een gelijke waarde aan te bieden. Alle prijzen zijn onderhevig aan de regels en voorwaarden van de aanbieder.

 

5. Resultaten

Er zal via telefoon / e-mail contact worden opgenomen met de winnaar op uiterlijkvrijdag 9 maart 2012.

Als de winnaar van de prijs niet kan worden opgespoord, ondanks redelijke pogingen van EA, dan zal EA een alternatieve winnaar aanwijzen onder de overige deelnemers.

 

6. Algemene voorwaarden

Inzendingen die niet in lijn zijn met de regels, kunnen door EA als ongeldig worden verklaard. EA is niet verantwoordelijk voor technische problemen, inzendingen die niet aan zijn gekomen, niet beschikbare of opgeheven netwerkverbindingen, kapotte, incorrecte, vertraagde of verstoorde elektronica of andere problemen met de communicatie, of overige technische problemen die te maken hebben met de inzendingen die via verschillende media worden ingediend. Bewijs dat een inzending verstuurd is, is nog geen ontvangstbevestiging.

Door je materiaal in te dienen bij EA, verklaar je dat jouw inzending niet in tegenstrijd is met de rechten van een andere derde partij, waaronder, maar niet beperkt tot copyrights, handelsmerken, patenten of publicatie-/privacyrechten; (b) niet beledigend, obsceen, aanstootgevend of lasterlijk is.

Nadat je materiaal hebt ingediend bij EA, verleen je EA uitdrukkelijk het onomkeerbare, wereldwijde, complete, exclusieve, eeuwigdurende recht om het materiaal aan te halen, opnieuw te plaatsen, te gebruiken, opnieuw te produceren en openbaar te maken op wat voor manier dan ook, waar dan ook, zonder melding of compensatie aan jou op wat voor manier dan ook. Indien wij besluiten om jouw materiaal te gebruiken, ontwikkelen of publiceren, stem je ermee in om verdere redelijke stappen te ondernemen die EA nodig acht (op kosten van EA) om onze rechten op jouw materiaal veilig te stellen en te beschermen.

Het overdragen van de rechten is een voorwaarde om de prijs of prijzen in ontvangst te mogen nemen.

 

Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze mogelijk deel moeten nemen aan verdere publiciteit, zonder aanvullende instemming of compensatie. Dit soort publiciteit kan gebruik maken van de naam en/of gelijkenis van de deelnemer.

 

7. Bescherming van gegevens

Deelnemers aan de wedstrijd moeten bepaalde informatie over zichzelf geven, om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Deze persoonlijke informatie wordt enkel verzameld en verwerkt om de campagne te organiseren, draaiende te houden en in de gaten te houden. Dit geldt ook voor de publiciteitsactiviteiten die ermee samenhangen. De organiserende eenheid zal gezien worden als de gegevens beheerder voor de databank met deze persoonlijke informatie.

Deelnemers stemmen er door deel te nemen aan deze wedstrijd mee in dat ze gebonden zijn aan deze Voorwaarden en Bepalingen en eventuele andere vereisten die gesteld zijn in het promotiemateriaal, dat op ieder gewenst moment aangepast of herzien kan worden door de Promotor.

De Promotor van deze wedstrijd is EA Nederland BV, Postbus 75756, 1118 ZX Schiphol-Triport.

Deze wedstrijd is in lijn met de wetten van Nederland.