Juridisch

Je kunt vertaalde versies van onze voorwaarden bekijken door de gewenste taal te selecteren.

Origin-downloadclient
Belangrijke informatie over je digitale aankoop in de ORIGIN STORE:
 
TOEGANG TOT DIGITALE RECHTEN DIE ZIJN AANGESCHAFT IN DE ORIGIN STORE VEREIST INSTALLATIE VAN ORIGIN-CLIENTSOFTWARE EN ACCEPTATIE VAN DE ORIGIN-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS.
 
Klantaankopen
 
Inwoners van de Verenigde Staten, Canada of Japan sluiten een overeenkomst met Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Voor inwoners van elk ander land geldt dat deze overeenkomst wordt gesloten tussen jou en EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204, Genève, Zwitserland (CH-660-2328005-8).
 

Gebruikersovereenkomst

EA heeft de dienstvoorwaarden en de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) gecombineerd in onze nieuwe gebruikersovereenkomst. We hebben deze wijziging aangebracht om het aantal aan de gebruikers gepresenteerde documenten te verminderen en om ze gemakkelijker om te lezen en begrijpelijker te maken. Belangrijk is het feit dat deze wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben voor je rechten.

 

Dit is wat er veranderd is:

 • Voorwaarden die vroeger in de EULA's en dienstvoorwaarden van EA stonden, zijn nu te vinden in dit ene document
 • We hebben een inhoudsopgave en koppen voor elke sectie toegevoegd, zodat je snel en eenvoudig door de voorwaarden kunt navigeren
 • Wij hebben sommige bepalingen ingekort en gereorganiseerd om ze makkelijker vindbaar te maken
 • De taal is nu duidelijker en makkelijker te begrijpen

 

Gezondheidsinformatie (nieuw)

Virtual Reality (VR)

Om EA VR content af te spelen heb je een compatibele headset en eventuele extra vereiste hardware (bijvoorbeeld een PlayStation®Camera voor PlayStation®VR) nodig.

 

Als je optimaal van je VR-ervaring wilt genieten, moet je beslist het volgende doen voordat je gaat spelen om het gevaar voor letsel of andere schadelijke effecten op je gezondheid te beperken:

 • Lees alle gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen in de handleiding van je VR-headset.
 • Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt om te spelen en verwijder alle mogelijke obstakels - dat houdt ook in dat je ervoor moet zorgen dat andere mensen of huisdieren je niet bij het spelen storen, omdat je tijdens het spelen mogelijk niet alles om je heen ziet of hoort.
 • Het geluidsvolume moet op een laag niveau worden gehouden, zodat je tijdens het spelen nog iets van je omgeving kunt horen en je mogelijke schade aan je gehoor voorkomt.
 • Als je in het verleden epileptische verschijnselen hebt gehad, moet je eerst je arts raadplegen voordat je VR gaat spelen.

 

Let bij het spelen op het volgende:

 • Het is het beste om te blijven zitten.
 • Neem bij het spelen van games om de 10 à 15 minuten een pauze.
 • Gebruikers kunnen last krijgen van bewegingsziektes, blessures door repeterende bewegingen en vermoeide ogen als gevolg van het gebruik van VR.  Als je je gedesoriënteerd of onwel voelt of een andere ongemak ervaart, stop dan onmiddellijk met het spelen van VR-games.

 

Belangrijke extra gezondheidsinformatie van de belangrijkste headsetfabrikanten is hieronder beschikbaar. Bestudeer deze informatie zorgvuldig voordat je je virtual reality game gaat spelen.

 

Engels  Deens
Chinees  Spaans
Duits Italiaans
Frans  Koreaans
Japans Noors
Nederlands  Fins
Pools  Zweeds

 

Melding van inbreuk op het auteursrecht (DMCA)

Electronic Arts Inc. (“EA”) respecteert het intellectuele eigendom van anderen en verwacht dat de gebruikers van onze diensten hetzelfde doen. Indien u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk zodanig is gebruikt dat er sprake is van inbreuk op het auteursrecht en toegankelijk is via een website of online dienst die wordt beheerd door EA of een van zijn dochterondernemingen, kunt u dat melden aan onze Copyright Agent, zoals beschreven in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 (DMCA).

 

Om een melding van inbreuk op het auteursrecht bij ons in te dienen moet u een schriftelijke mededeling met de volgende inhoud sturen (raadpleeg uw juridisch adviseur of zie sectie 512(c)(3) van de DMCA om zeker te weten dat aan deze eisen is voldaan):

 

 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt;
 • Een beschrijving van het materiaal dat naar uw mening inbreuk pleegt en informatie dat ons redelijkerwijs voldoende in staat stelt om het vermeend inbreuk makende materiaal te lokaliseren;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet wordt toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet;
 • Een verklaring dat de informatie in de melding correct is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar uw bewering wordt geschonden; en
 • Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is namens de auteursrechthebbende op te treden.

 

Stuur uw melding ter attentie van:

 

Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
fax: 650-628-1422
e-mail: copyright@ea.com

 

Let erop dat meldingen die naar Electronic Arts Inc. onder bovenstaand adres worden gestuurd, betrekking kunnen hebben op al zijn dochterondernemingen en afdelingen, waaronder maar niet beperkt tot: BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions (“DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral en Electronic Arts Europe.

 

Let erop dat krachtens sectie 512(f) van de DMCA iedere persoon die bewust een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft dat materiaal of een activiteit inbreuk maakt, aansprakelijk kan worden gesteld voor schade (waaronder kosten en advocaatkosten). Maak geen valse beschuldigingen!

 

Houd er ook rekening mee dat de in uw melding van inbreuk op het auteursrecht verschafte informatie kan worden doorgestuurd naar de persoon die het vermeend inbreuk makende materiaal verschafte.

 

Dienstvoorwaarden (vorige gebruikersovereenkomst)

Vorige dienstvoorwaarden:

Ingangsdatum: 17 september 2012
Ingangsdatum: 9 december 2011

Consoles

 

PlayStation®3 en Xbox 360

INTERNETVERBINDING, EA-ACCOUNT EN ACCEPTATIE VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN EA VEREIST VOOR TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. JE VINDT HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN EA OP WWW.EA.COM/NL. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN.

PlayStation®4 en Xbox One

ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST (TERMS.EA.COM/NL) EN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN EA (PRIVACY.EA.COM/NL) IS VEREIST OM TE KUNNEN SPELEN. JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN EN EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT HEBBEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES EN VERDERE AANVULLENDE CONTENT. VERPLICHTE CONTENTUPDATES KUNNEN AUTOMATISCH WORDEN GEDOWNLOAD, EXTRA OPSLAGCAPACITEIT VEREISEN, LEIDEN TOT KOSTEN VOOR DATAGEBRUIK EN EEN AANVULLENDE AANKOOP VEREISEN OM TOEGANG TE KRIJGEN. JE KUNT EXTRA IN-GAME CONTENT AANSCHAFFEN. EA KAN BEPAALDE GRATIS INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES AANBIEDEN, INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN. KAN SOFTWARE BEVATTEN DIE GEGEVENS VERZAMELT TEN BEHOEVE VAN IN-GAME ADVERTENTIES. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN.

 

PC

INTERNETVERBINDING; EA-ACCOUNT; ACCEPTATIE VAN EA GEBRUIKERSOVEREENKOMST (TERMS.EA.COM/NL), PRIVACY- EN COOKIEBELEID (PRIVACY.EA.COM/NL) EN ORIGIN-SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EA.COM/NL-NL/LEGAL); INSTALLATIE VAN DE ORIGIN CLIENTSOFTWARE (ORIGIN.COM/NL-NL/DOWNLOAD); EN REGISTRATIE MET PRODUCTCODE VOOR EENMALIG GEBRUIK VEREIST OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT EXTRA CONTENT EN ONLINE FEATURES. REGISTRATIE VAN PRODUCTCODES IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER CODE. PRODUCTCODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT SOMMIGE FEATURES. EA KAN BEPAALDE GRATIS INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES AANBIEDEN, INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN. JE KUNT EXTRA IN-GAME CONTENT AANSCHAFFEN. ER KUNNEN VERPLICHTE CONTENTUPDATES WORDEN GEDOWNLOAD. DEZE VEREISEN MOGELIJK EXTRA OPSLAGRUIMTE, KUNNEN TOT KOSTEN VOOR HET GEBRUIK VAN BANDBREEDTE LEIDEN EN MOETEN MOGELIJK APART WORDEN AANGESCHAFT OM TOEGANG TE KRIJGEN. SOFTWARE VERZAMELT MOGELIJK OOK GEGEVENS VOOR IN-GAME ADVERTENTIES. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN.

 

Mobiele platforms

 

Standaard 

 

iOS

 

Kindle

 

Mac OS X

 

HP/Palm

 

Apple TV

 

EULA pc-spel

Online verklaringen

Battlefield 1

INTERNETVERBINDING, EA-ACCOUNT, ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN ORIGIN EN HET PRODUCT, HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA; INSTALLATIE VAN DE CLIENTSOFTWARE VAN ORIGIN (www.origin.com/nl-nl/about); EN REGISTRATIE MET MEEGELEVERDE SERIECODE VOOR EENMALIG GEBRUIK VEREIST OM TE SPELEN EN TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. REGISTRATIE VAN SERIECODE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. VERPLICHTE CONTENTUPDATES VEREIST OM TE SPELEN. CONTENTDOWNLOADS KUNNEN LEIDEN TOT EXTRA KOSTEN VOOR BANDBREEDTEGEBRUIK. JE KUNT EXTRA IN-GAME CONTENT AANSCHAFFEN. JE VINDT HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA OP WWW.EA.COM/NL. EULA'S EN AANVULLENDE VERKLARINGEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.EA.COM/NL/1/PRODUCT-EULAS. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN.

Battlefield 4™

 
INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING.
 
OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES, HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG, MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (www.origin.com/NL/about) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIENUMMER(S). REGISTRATIE VAN SERIECODES IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN ZE ZIJN MINSTENS ZO LANG GELDIG ALS DE ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES. JE VINDT HET PRIVACYBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE OP www.ea.com. EULA'S EN AANVULLENDE VERKLARINGEN ZIJN TE VINDEN OP www.ea.com/nl/1/product-eulas EA KAN ONLINE FUNCTIES EN DIENSTEN OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.
 
DE WEERGAVE VAN ENIGE WAPENS OF VOERTUIGEN IN DEZE GAME IMPLICEERT GEEN CONNECTIE, SPONSORSCHAP OF ONDERSCHRIJVING VAN ENIGE FABRIKANT VAN WAPENS EN/OF VOERTUIGEN.
 
 
Battlefield 4™ China Rising
Battlefield 4™ Dragon's Teeth
Battlefield 4™ Final Stand
Battlefield 4™ Naval Strike
Battlefield 4™ Second Assault
 
 
INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING.
 
JE MOET BATTLEFIELD 4 VOOR PC HEBBEN.  OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES, HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG EN MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (WWW.ORIGIN.COM/NL/ABOUT) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIENUMMER(S). DE REGISTRATIE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE.  SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN ZE ZIJN MINSTENS ZO LANG GELDIG ALS DE ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN.  JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES.  GA VOOR HET PRIVACYBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR WWW.EA.COM/NL.  GA VOOR DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN OVERIGE KENNISGEVINGEN NAAR HTTP://WWW.EA.COM/NL/1/PRODUCT-EULAS. EA KAN ONLINE FUNCTIES EN DIENSTEN OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN.  EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.  BEVAT SOFTWARE DIE ONLINE GEGEVENS VERZAMELT OM IN-GAME RECLAMES AAN TE BIEDEN.
 

Battlefield™ Hardline

 
INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING.
 
OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG EN MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (www.origin.com/nl/about) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIENUMMER. DE REGISTRATIE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES. GA VOOR HET PRIVACYBELEID, HET COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR www.ea.com/nl. GA VOOR DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN OVERIGE KENNISGEVINGEN NAAR www.ea.com/nl/1/product-eulas. SOFTWARE GEBRUIKT PUNKBUSTER ANTI-CHEATTECHNOLOGIE. VOOR MEER INFORMATIE OVER PUNKBUSTER KIJK JE OP evenbalance.com. EA KAN ONLINE FUNCTIES OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.
 

FIFA 15

 
INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING.
 
OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG EN MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (www.origin.com/nl/about) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIENUMMER. REGISTRATIE VAN SERIENUMMERS IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIENUMMER. SERIENUMMERS ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN ZE ZIJN MINSTENS ZO LANG GELDIG ALS DE ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. VOOR TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES MOET JE 16 JAAR OF OUDER ZIJN. MOGELIJK DIENT AANVULLENDE CONTENT VOOR IN DE GAME AANGESCHAFT TE WORDEN. GA VOOR HET PRIVACYBELEID, HET COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR www.ea.com/nl. GA VOOR DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN OVERIGE KENNISGEVINGEN NAAR http://www.ea.com/nl/1/product-eulas. EA KAN ONLINE FUNCTIES OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten.
 

FIFA 16

INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING. OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES, HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EA-ACCOUNT NODIG, MOET JE JEZELF REGISTREREN MET DE MEEGELEVERDE SERIENUMMERS VOOR EENMALIG GEBRUIK, MOET JE DE CLIENTSOFTWARE VAN ORIGIN (WWW.ORIGIN.COM/NL/ABOUT) INSTALLEREN EN DIEN JE AKKOORD TE GAAN MET DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN ORIGIN EN HET PRODUCT. REGISTRATIE VAN SERIENUMMERS IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIENUMMER. SERIENUMMERS ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN ZE ZIJN MINSTENS ZO LANG GELDIG ALS DE ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TE SPELEN. MOGELIJK DIENT IN HET SPEL AANVALLENDE CONTENT AANGESCHAFT TE WORDEN. GA VOOR HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA NAAR WWW.EA.COM/NL. GA VOOR DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN OVERIGE KENNISGEVINGEN NAAR WWW.EA.COM/NL/1/PRODUCT-EULAS. EA KAN ONLINE FUNCTIES BEËINDIGEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN. BEVAT SOFTWARE DIE ONLINE GEGEVENS VERZAMELT OM IN-GAME ADVERTENTIES WEER TE GEVEN. EA KAN BEPAALDE EXTRA CONTENT EN/OF UPDATES GRATIS AANBIEDEN, INDIEN BESCHIKBAAR EN VAN TOEPASSING.

FIFA 17

INTERNETVERBINDING, EA-ACCOUNT, ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN ORIGIN EN HET PRODUCT, HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA; INSTALLATIE VAN DE CLIENTSOFTWARE VAN ORIGIN (www.origin.com/nl-nl/about); EN REGISTRATIE MET MEEGELEVERDE SERIECODE VOOR EENMALIG GEBRUIK VEREIST OM TE SPELEN EN TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. REGISTRATIE VAN SERIECODE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. JE VINDT HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA OP WWW.EA.COM/NL. EULA'S EN AANVULLENDE VERKLARINGEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.EA.COM/NL/1/PRODUCT-EULAS. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN. BEVAT SOFTWARE DIE ONLINE GEGEVENS VERZAMELT OM IN-GAME ADVERTENTIES WEER TE GEVEN. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN. JE KUNT EXTRA IN-GAME CONTENT AANSCHAFFEN. VERPLICHTE CONTENTUPDATES VEREIST OM TE SPELEN. CONTENTDOWNLOADS KUNNEN LEIDEN TOT EXTRA KOSTEN VOOR BANDBREEDTEGEBRUIK.

Mass Effect: Andromeda

INTERNETVERBINDING, EA-ACCOUNT EN ACCEPTATIE VAN DE GEBRUIKERSOVEREENKOMST VAN EA (TERMS.EA.COM/NL), HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN EA (PRIVACY.EA.COM/NL) EN DE ORIGIN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (EA.COM/NL-NL/LEGAL), ALSMEDE INSTALLATIE VAN DE ORIGIN CLIENT SOFTWARE (WWW.ORIGIN.COM/DOWNLOAD) EN REGISTRATIE MET EEN EENMALIGE PRODUCTCODE ZIJN VEREIST OM TE KUNNEN SPELEN. REGISTRATIE VAN PRODUCTCODES IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER CODE. PRODUCTCODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES. VERPLICHTE CONTENTUPDATES KUNNEN AUTOMATISCH WORDEN GEDOWNLOAD, EXTRA OPSLAGCAPACITEIT VEREISEN, LEIDEN TOT KOSTEN VOOR DATAGEBRUIK EN EEN AANVULLENDE AANKOOP VEREISEN OM TOEGANG TE KRIJGEN. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN.

Need for Speed™ Rivals

 
INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING.
 
OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES EN BONUSCONTENT (INDIEN VAN TOEPASSING), HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG EN MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (WWW.ORIGIN.COM/NL/ABOUT) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIECODE(S). DE REGISTRATIE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR. GA VOOR DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN OVERIGE KENNISGEVINGEN NAAR HTTP://www.ea.com/NL/1/PRODUCT-EULAS. GA VOOR HET PRIVACYBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR www.ea.com/NL. JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN OM SOFTWARE TE ACTIVEREN, TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES EN EN EEN EA-ACCOUNT TE OPENEN. EA KAN ONLINE FUNCTIES OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP www.ea.com/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.
 

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare

 
VASTE INTERNETVERBINDING VEREIST OM TE SPELEN.
 
OM TE SPELEN HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG, MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN EN DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (WWW.ORIGIN.COM/NL/ABOUT). JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES. GA VOOR HET PRIVACYBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR WWW.EA.COM/NL. LEES EULA'S EN ANDERE BELANGRIJKE VRIJWARINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP WWW.EA.COM/NL/1/PRODUCT-EULAS. ONLINE FUNCTIES EN DIENSTEN ZIJN NIET GEGARANDEERD. EA KAN ONLINE FUNCTIES EN DIENSTEN (INDIEN VAN TOEPASSING) OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.
 

STAR WARS™ Battlefront™

INTERNETVERBINDING VEREIST VOOR PRODUCTACTIVERING.

 

OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES EN EVENTUELE BONUSCONTENT, HEB JE EEN EA-ACCOUNT EN INTERNETVERBINDING NODIG, MOET JE JEZELF REGISTREREN MET DE MEEGELEVERDE SERIECODES VOOR EENMALIG GEBRUIK, MOET JE DE CLIENTSOFTWARE VAN ORIGIN (www.origin.com/nl-nl/about) INSTALLEREN EN DIEN JE AKKOORD TE GAAN MET DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN ORIGIN EN HET PRODUCT, EN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID EN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN EA. REGISTRATIE VAN SERIECODE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE.  SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN.  JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. SPELSOFTWARE BEVAT ANTICHEAT-TECHNOLOGIE; ZIE EULA VOOR MEER INFORMATIE. JE VINDT HET PRIVACY-/COOKIEBELEID EN DE SERVICEVOORWAARDEN VAN EA OP www.electronicarts.nl. EULA'S EN AANVULLENDE VERKLARINGEN ZIJN TE VINDEN OP www.ea.com/nl/1/product-eulas.  BEVAT SOFTWARE DIE ONLINE GEGEVENS VERZAMELT OM IN-GAME ADVERTENTIES WEER TE GEVEN. EA KAN ONLINE FUNCTIES UITSCHAKELEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten.  EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.

STAR WARS: The Old Republic

 
OM TE SPELEN, HEB JE EEN GELDIGE CREDITCARD OF BETAALDE GAME-KAART (INDIEN BESCHIKBAAR), EEN INTERNETVERBINDING EN EEN BETAALD ABONNEMENT NODIG.  ABONNEMENT VAN 30 DAGEN INBEGREPEN BIJ AANKOOP.
 
OM TE SPELEN, HEB JE EEN VASTE INTERNETVERBINDING NODIG, MOET JE EEN ACCOUNT REGISTREREN MET DE MEEGELEVERDE SERIECODE VOOR EENMALIG GEBRUIK EN DIEN JE AKKOORD TE GAAN MET DE TOEGANGS- EN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“EUALA”).  JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM JE TE REGISTREREN.   SERIECODE IS NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR.  OM TE SPELEN, HEB JE EEN BETAALD ABONNEMENT EN EEN GELDIGE BETALINGSMETHODE NODIG.   OM HET PRODUCT ONLINE TE DOWNLOADEN, MOET JE AKKOORD GAAN MET DE ORIGIN-LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS (“EULA”) EN DIEN JE DE TOEPASSINGSSOFTWARE VAN ORIGIN TE INSTALLEREN (WWW.ORIGIN.COM/NL-NL/ABOUT).   EUALA, EULA EN VERKLARINGEN ZIJN TE VINDEN OP WWW.EA.COM/NL/1/PRODUCT-EULAS.   SOMMIGE BETAALMETHODES KENNEN LEEFTIJDSBEPERKINGEN.  DE ONLINE DIENST VAN SWTOR KAN WORDEN GESTAAKT. ZIE DE EUALA VOOR MEER INFORMATIE. JE DIENT TOESTEMMING TE GEVEN VOOR HET DELEN VAN ACCOUNTGEGEVENS MET LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. (“LUCASFILM”).  SPEL UITSLUITEND BEDOELD VOOR NOORD-AMERIKA EN EUROPA. JE VINDT HET PRIVACYBELEID EN DE SERVICEVOORWAARDEN OP WWW.SWTOR.COM.  DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VOOR HET SPEL GELDEN TE ALLEN TIJDE. DE EERSTE 30 DAGEN VAN HET ABONNEMENT ZIJN INBEGREPEN BIJ DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT.  ABONNEMENTEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE WORDEN OPGEZEGD. ZIE WWW.SWTOR.COM VOOR MEER INFORMATIE. 
 

De Sims™ 4

OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES, HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG EN MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (www.origin.com/about) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIENUMMER. REGISTRATIE VAN SERIECODES IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN ZE ZIJN MINSTENS ZO LANG GELDIG ALS DE ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE FUNCTIES. GA VOOR HET PRIVACYBELEID, HET COOKIEBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR www.ea.com/nl. EULA'S EN AANVULLENDE VERKLARINGEN ZIJN TE VINDEN OP www.ea.com/nl/1/product-eulas. EA KAN ONLINE FUNCTIES OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten. BEVAT SOFTWARE DIE ONLINE GEGEVENS VERZAMELT OM IN-GAME ADVERTENTIES WEER TE GEVEN. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN.

Titanfall™

 
VASTE INTERNETVERBINDING VEREIST OM TE SPELEN. ZIE LEEFTIJDSBEPERKINGEN OP ACHTERZIJDE.
 
OM TE SPELEN EN TOEGANG TE KRIJGEN TOT ONLINE DIENSTEN EN FUNCTIES, HEB JE EEN INTERNETVERBINDING EN EEN EA-ACCOUNT NODIG EN MOET JE DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS (EULA'S) VAN HET PRODUCT EN ORIGIN ACCEPTEREN, DE SOFTWARE VAN ORIGIN INSTALLEREN (www.origin.com/about) EN JE REGISTREREN MET HET BIJGESLOTEN, EENMALIG TE GEBRUIKEN SERIENUMMER(S). DE REGISTRATIE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN ZE ZIJN MINSTENS ZO LANG GELDIG ALS DE ONLINE DIENSTEN BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN OM JE MOET 16 JAAR OF OUDER ZIJN OM TE SPELEN. GA VOOR HET PRIVACYBELEID EN DE DIENSTVOORWAARDEN VAN EA ONLINE NAAR www.ea.com/nl. GA VOOR DE LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN OVERIGE KENNISGEVINGEN NAAR HTTP://www.ea.com/nl/1/product-eulas. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN. EA KAN ONLINE FUNCTIES EN DIENSTEN OPHEFFEN NA EEN OPZEGTERMIJN VAN 30 DAGEN, AANGEKONDIGD OP www.ea.com/nl/1/kennisgeving-online-diensten.
 

Titanfall™ 2

 
INTERNETVERBINDING, EA-ACCOUNT, ACCEPTATIE VAN GEBRUIKERSOVEREENKOMST, ORIGIN LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS EN PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN EA (BESCHIKBAAR MET EXTRA TOELICHTINGEN OP WWW.EA.COM/NL); INSTALLATIE VAN DE CLIENTSOFTWARE VAN ORIGIN (WWW.ORIGIN.COM/NL-NL/ABOUT); EN REGISTRATIE MET MEEGELEVERDE SERIECODE VOOR EENMALIG GEBRUIK VEREIST OM TE SPELEN EN TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. REGISTRATIE VAN SERIECODE IS BEPERKT TOT ÉÉN EA-ACCOUNT PER SERIECODE. SERIECODES ZIJN NA GEBRUIK NIET OVERDRAAGBAAR EN TEN MINSTE GELDIG ZOLANG DE ONLINE FUNCTIES BESCHIKBAAR ZIJN. JE MOET OUDER ZIJN DAN 16 JAAR OM TOEGANG TOT ONLINE FUNCTIES TE KRIJGEN. ONLINE FUNCTIES KUNNEN WORDEN OPGEHEVEN MITS 30 DAGEN VAN TEVOREN EEN BERICHT VAN DEZE STREKKING IS GEPLAATST OP WWW.EA.COM/NL/1/KENNISGEVING-ONLINE-DIENSTEN. EA LEVERT MOGELIJK KOSTELOOS BEPAALDE INCREMENTELE CONTENT EN/OF UPDATES INDIEN EN WANNEER DEZE BESCHIKBAAR KOMEN. VERPLICHTE CONTENTUPDATES ZIJN MOGELIJK VEREIST OM TE SPELEN. CONTENTDOWNLOADS KUNNEN LEIDEN TOT EXTRA KOSTEN VOOR BANDBREEDTEGEBRUIK.
 
 

 

ARCHIVE PC Game EULA

Online Disclosures

Battlefield 1943

Persistent internet connection, EA Account, registration with enclosed serial code and acceptance of End User License Agreement required to play.  Software registration is limited to one EA Account per COPY and is non-transferable.  You must be 13+ to register for an EA Account.  EULA, EA PRIVACY POLICY, TERMS OF SERVICE and feature updates can be found at.  EA may TERMINATE online features after 30 days notice posted on www.ea.com.

Battlefield 2

*REGISTRATION VIA INTERNET REQUIRED FOR BOOSTER PACK CONTENT. INTERNET CONNECTION REQUIRED. EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Battlefield: Bad Company 2 - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONALCHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.  GAME USES SONY SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY.  (MORE INFO, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, AT WWW.SECUROM.COM).  GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME.  VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION.

Battlefield: Bad Company 2 - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.  GAME USES SONY SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY (WWW.SECUROM.COM). INFO ABOUT EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES IS AT WWW.EA.COM.

BattleForge

Internet connection, acceptance of End User Access and License Agreement, an EA account and registration with the enclosed serial code required to play. Registration is limited to one EA Account per copy and is non-transferable. EA online terms & conditions can be found at www.ea.com. You must be 13+ to register online. EA may terminate online services after 30 days notice posted on www.ea.com.

**To use BattleForge Points, you must have an EA Account and have registered your copy of BattleForge game. BattleForge Points may be redeemed for BattleForge Content only. BattleForge Points cannot be sold or transferred, and cannot be exchanged for cash or for any other goods and services, other than expressly permitted within the BattleForge game. BattleForge Points are non-refundable. The term of your BattleForge Points license ends on the day that your access to the BattleForge Points, or your EA Account is cancelled, suspended or terminated, or your BattleForge Points expire. If you have not used your BattleForge Points or EA Account for twenty four (24) months or more and your account has a BattleForge Points balance, your BattleForge Points will expire and your account may be cancelled for non-use.

Brain Training For Dummies  
Bulletstorm - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  INTERNET CONNECTION REQUIRED TO AUTHENTICATE AND TO ACCESS ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES ALSO REQUIRES A WINDOWS LIVE ID AND ACCOUNT, REGISTRATION WITH SINGLE-USE SERIAL CODE ENCLOSED WITH NEW, FULL RETAIL PURCHASE, INSTALLATION OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE SOFTWARE, ACCEPTANCE OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE TERMS OF USE (www.xbox.com/en-us/legal/livetou.htm), GAMES FOR WINDOWS LIVE PRIVACY STATEMENT (privacy.microsoft.com/en-US/default.mspx?shellstate=none), THE XBOX LIVE CODE OF CONDUCT (www.xbox.com/en-US/legal/codeofconduct.htm) AND EA’S PRIVACY POLICY (PRIVACY.EA.COM).  REGISTRATION FOR ONLINE SERVICES AND/OR FEATURES IS LIMITED TO ONE WINDOWS LIVE ID PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR A WINDOWS LIVE ACCOUNT. ONLINE FEATURES CAN BE RETIRED WITH 30 DAYS’ NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

Bulletstorm - Digital

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  INTERNET CONNECTION REQUIRED TO AUTHENTICATE AND TO ACCESS ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES.ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES A WINDOWS LIVE ID AND ACCOUNT, REGISTRATION WITH SINGLE-USE SERIAL CODE ENCLOSED WITH NEW, FULL RETAIL PURCHASE, INSTALLATION OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE SOFTWARE, ACCEPTANCE OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE TERMS OF USE (www.xbox.com/en-us/legal/livetou.htm), GAMES FOR WINDOWS LIVE PRIVACY STATEMENT (privacy.microsoft.com/en-US/default.mspx?shellstate=none),THE XBOX LIVE CODE OF CONDUCT (www.xbox.com/en-US/legal/codeofconduct.htm) AND EA’S PRIVACY POLICY (PRIVACY.EA.COM). REGISTRATION FOR ONLINE SERVICES AND/OR FEATURES IS LIMITED TO ONE WINDOWS LIVE ID PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR A WINDOWS LIVE ACCOUNT. ONLINE FEATURES CAN BE RETIRED WITH 30 DAYS’ NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

Bulletstorm Limited Edition (PC packaged)

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  INTERNET CONNECTION REQUIRED TO AUTHENTICATE AND TO ACCESS ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES AND LIMITED EDITION CONTENT REQUIRES A WINDOWS LIVE ID AND ACCOUNT, REGISTRATION WITH SINGLE-USE SERIAL CODE ENCLOSED WITH NEW, FULL RETAIL PURCHASE, INSTALLATION OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE SOFTWARE, ACCEPTANCE OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE TERMS OF USE (www.xbox.com/en-us/legal/livetou.htm), GAMES FOR WINDOWS LIVE PRIVACY STATEMENT (privacy.microsoft.com/en-US/default.mspx?shellstate=none),THE XBOX LIVE CODE OF CONDUCT (www.xbox.com/en-US/legal/codeofconduct.htm) AND EA’S PRIVACY POLICY (PRIVACY.EA.COM).  REGISTRATION FOR ONLINE SERVICES AND/OR FEATURES IS LIMITED TO ONE WINDOWS LIVE ID PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR A WINDOWS LIVE ACCOUNT. ONLINE FEATURES CAN BE RETIRED WITH 30 DAYS’ NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

Bulletstorm Limited Edition (PC digital download)

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  INTERNET CONNECTION REQUIRED TO AUTHENTICATE AND TO ACCESS ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES.ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES AND LIMITED EDITION CONTENT REQUIRES A WINDOWS LIVE ID AND ACCOUNT, REGISTRATION WITH SINGLE-USE SERIAL CODE ENCLOSED WITH NEW, FULL RETAIL PURCHASE, INSTALLATION OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE SOFTWARE, ACCEPTANCE OF THE GAMES FOR WINDOWS LIVE TERMS OF USE (www.xbox.com/en-us/legal/livetou.htm), GAMES FOR WINDOWS LIVE PRIVACY STATEMENT (privacy.microsoft.com/en-US/default.mspx?shellstate=none),THE XBOX LIVE CODE OF CONDUCT (www.xbox.com/en-US/legal/codeofconduct.htm) AND EA’S PRIVACY POLICY PRIVACY.EA.COM).  REGISTRATION FOR ONLINE SERVICES AND/OR FEATURES IS LIMITED TO ONE WINDOWS LIVE ID PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR A WINDOWS LIVE ACCOUNT. ONLINE FEATURES CAN BE RETIRED WITH 30 DAYS’ NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

Burnout Paradise The Ultimate Box

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. THIS GAME USES SECUROM ANTI-PIRACY TECHNOLOGY BY SONY DADC. FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE INGAME ADVERTISING.

CASINO ISLAND TO GO JCS  
COMMAND & CONQUER 3 LIMITED COLLECTION TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. INTERNET CONNECTION REQUIRED. IMPORTANT INFORMATION ON THE EA ONLINE SERVICE, INCLUDING AVAILABILITY, CAN BE FOUND AT www.ea.com. ONLINE SERVICE FOR THIS TITLE MAY BE DISCONTINUED AND IS NOT GUARANTEED.
Command & Conquer 3 Tiberium Wars

TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER THIS GAME WITH THE ENCLOSED SINGLE USER REGISTRATION CODE. ONLY ONE USER MAY REGISTER THIS GAME. REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. INTERNET CONNECTION REQUIRED. TERMS & CONDITIONS, SUBSCRIPTION FEES AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM

Command & Conquer 3 Deluxe Edition TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. INTERNET CONNECTION REQUIRED. IMPORTANT INFORMATION ON THE EA ONLINE SERVICE, INCLUDING AVAILABILITY, CAN BE FOUND AT www.ea.com. ONLINE SERVICE FOR THIS TITLE MAY BE DISCONTINUED AND IS NOT GUARANTEED.
Command & Conquer 3: Kane’s Wrath

TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER THIS GAME WITH THE ENCLOSED SINGLE USER REGISTRATION CODE. ONLY ONE USER MAY REGISTER THIS GAME. REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. INTERNET CONNECTION REQUIRED. TERMS & CONDITIONS, SUBSCRIPTION FEES AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM

Command & Conquer 4 Tiberium Twilight

Persistent internet connection, EA Account, registration with enclosed serial code and acceptance of End User License Agreement required to play.  Software registration is limited to one EA Account per serial code and is non-transferable.  You must be 13+ to register for an EA Account.  EULA, EA online Terms and Conditions and feature updates can be found at www.ea.com.  EA may retire online features after 30 days notice posted on www.ea.com.

Command & Conquer Red Alert 3

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME.  EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. THIS GAME USES SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Command & Conquer Red Alert 3 Premier Edition

REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES ARE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Create - PC/MAC ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO BONUS CONTENT (IF ANY) AND ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT, INTERNET CONNECTION AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODE, WHICH IS NON TRANSFERABLE ONCE USED.  EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.
Crysis Warhead

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  GAMESPY REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. ONLINE TERMS CAN BE FOUND AT WWW.GAMESPY.COM. THIS GAME USES SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM.

Crysis Wars

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. GAMESPY REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. ONLINE TERMS CAN BE FOUND AT WWW.GAMESPY.COM.

Crysis  
Dead Space

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM.

Dead Space 2 INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE SERVICES AND OR FEATURES REQUIRES AN EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. GAME USES SOLIDSHIELD CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY. (WWW.SOLIDSHIELD.COM). GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS AT THE SAME TIME; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME. VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION. EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.
Dragon Age: Origins  (Digital)

EA ACCOUNT, REGISTRATION WITH ENCLOSED SERIAL CODE, INTERNET CONNECTION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY AND TO ACCESS ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES.  EA ONLINE TERMS AND CONDITIONS CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.

Dragon Age: Origins  (Packaged) ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONALCHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.
Dragon Age: Origins-Awakening - Digital

Acceptance of end user license agreement required to play.  eula and feature updates can be found at www.ea.com.  EA may provide certain incremental content and/or updates for no additional charge, if and when available.  EA may retire online features after 30 days notice posted on www.ea.com.

Dragon Age: Origins-Awakening - Packaged

Acceptance of end user license agreement required to play.  eula and feature updates can be found at www.ea.com.  EA may retire online features after 30 days notice posted on www.ea.com

Dragon Age: II - Packaged

ONLINE PASS SERIAL CODE EXPIRES MARCH 31, 2012.  EA ACCOUNT, REGISTRATION WITH ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODES, INTERNET CONNECTION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY AND TO ACCESS BONUS CONTENT (IF ANY) AND ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES.  SERIAL CODES ARE NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO ACTIVATE SOFTWAREAND REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON  WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

Dragon Age: II - Digital

EA ACCOUNT, REGISTRATION WITH ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODE, INTERNET CONNECTION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY AND TO ACCESS BONUS CONTENT (IF ANY) AND ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES.  SERIAL CODE IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO ACTIVATE SOFTWARE.  EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON  WWW.EA.COM/2/SERVICE-UPDATES.

FIFA Manager 09

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM.

FIFA Manager 10 INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. THIS GAME USES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG. FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com OR 30 DAYS AFTER THE LAST DAY OF THE 2009- 2010 FOOTBALL SEASON.
FIFA Manager 11 - Digital INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE SERVICES AND OR FEATURES REQUIRES AN EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. GAME USES SOLIDSHIELD CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY. (WWW.SOLIDSHIELD.COM). GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS AT THE SAME TIME; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME. VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION. EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.
FIFA Manager 11 - Packaged INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE SERVICES AND OR FEATURES REQUIRES AN EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. GAME USES SOLIDSHIELD CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY. (WWW.SOLIDSHIELD.COM). GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS AT THE SAME TIME; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME. VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION. EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.
FIFA Soccer 11 - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. GAME USES SONY SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY.  (MORE INFO, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM AT http://faq.securom.com/).  GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME.  VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION.

FIFA Soccer 11 - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES IS LIMITED TO ONE EA ONLINE ACCOUNT PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. GAME USES SONY SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY (WWW.SECUROM.COM).

FIFA Soccer 10- Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com.  ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  THIS GAME USES SECUROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com OR 30 DAYS AFTER THE LAST DAY OF THE 2009- 2010 FOOTBALL SEASON.

FIFA Soccer 10- Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com.  ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  THIS GAME USES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com OR 30 DAYS AFTER THE LAST DAY OF THE 2009- 2010 FOOTBALL SEASON.

FIFA Soccer 09

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE. THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS EA ACCOUNT, REGISTRATION WITH ENCLOSED SERIAL CODE, INTERNET CONNECTION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  EA PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.
HARRY POTTER  AND THE HALF BLOOD PRINCE  
HARVEST MANIA TO GO  
LITTLEST PET SHOP INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.
LOTTSO! DELUXE  
MAHJONG GARDEN TO GO JCS  
Mass Effect

INTERNET CONNECTION, PERIODIC ONLINE AUTHENTICATION, AND END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  MORE INFORMATION IS AVAILABLE AT WWW.EA.COM.  THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM.

Mass Effect 2 - Package ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONALCHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM
Mass Effect 2 - Digital

EA Account, registration with enclosed serial code, Internet connection and acceptance of End User License Agreement required to play and to access online features and/or services.  EA Online terms and conditions can be found at www.ea.com.  You must be 13+ to register for an EA Account.  EA may provide certain incremental content and/or updates for no additional charge, if and when available.  EA may retire online features after 30 days notice posted on www.ea.com.


Medal of Honor

ACCEPTANCE OF EA END USER LICENSE AGREEMENT AND PUNKBUSTER END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ACCOUNT AND REGISTRATION WITH SINGLE-USE SERIAL CODE ENCLOSED WITH NEW, FULL RETAIL PURCHASE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. SOFTWARE INCORPORATES PUNKBUSTER ANTI-CHEAT TECHNOLOGY.  FOR MORE INFORMATION ON PUNKBUSTER, VISIT EVENBALANCE.COM.  EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.  GAME USES SONY SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY (WWW.SECUROM.COM). INFO ABOUT EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES IS AT www.ea.com.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Medal of Honor: 10th Anniversary Bundle

TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER THIS GAME WITH THE ENCLOSED SINGLE USER REGISTRATION CODE. ONLY ONE USER MAY REGISTER THIS GAME.

REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. INTERNET CONNECTION REQUIRED. TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Mercenaries 2: World in Flames

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA NECESSARY TO PROVIDE ONLINE IN-GAME ADVERTISING. THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Mirror's Edge

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE

AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. THIS GAME USES SECUROM ANTI-PIRACY TECHNOLOGY BY SONY DADC. FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
Monopoly  
MySims

TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. INTERNET CONNECTION REQUIRED. END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
Need For Speed Hot Pursuit INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE SERVICES AND OR FEATURES REQUIRES AN EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. GAME USES SOLIDSHIELD CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY. (WWW.SOLIDSHIELD.COM). GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS AT THE SAME TIME; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME. VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION. EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.
Need For Speed - Online INTERNET CONNECTION, REGISTRATION AND ACCEPTANCE OF END USER ACCESS LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT http://online.ea.com.tw/home/termsofservice. ADDITIONAL TERMS & CONDITIONS APPLICABLE TO EA TW ONLINE GAMES CAN BE FOUND AT http://online.ea.com.tw/home/additionaltermsofservice .  YOU MUST BE 13+ YEARS OF AGE TO REGISTER WITH EA TW ONLINE. FOR THOSE 13 TO 19, PARENTAL CONSENT IS REQUIRED FOR REGISTRATION WITH EA TW ONLINE. . EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE
Need For Speed SHIFT

Online Disclaimer (Packaged)

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE INGAME ADVERTISING. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.  THIS GAME USES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/.

Online Disclaimer (Download)

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE INGAME ADVERTISING. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ONwww.ea.com.  THIS GAME USES SECUROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/.

Need for Speed Undercover

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

Need for Speed World  INTERNET CONNECTION, EA ONLINE ACCOUNT, INSTALLATION OF Need for Speed™  World CLIENT SOFTWARE AND ACCEPTANCE OF EA PRIVACY POLICY, TERMS OF SERVICE, EA END USER LICENSE AGREEMENT AND PUNKBUSTER END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  EA PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT.  SOFTWARE INCORPORATES PUNKBUSTER ANTI-CHEAT TECHNOLOGY.  FOR MORE INFORMATION ON PUNKBUSTER, VISIT EVENBALANCE.COM.  SPEEDBOOST PURCHASE REQUIRES ACCEPTANCE OF EA DIGITAL SERVICES AGREEMENT.  THE EA ACCOUNT USED TO PURCHASE THE STARTER PACK WILL BE AUTOMATICALLY ENTITLED TO STARTER PACK BENEFITS ON DATE OF PURCHASE. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.
NHL 09

INTERNET CONNECTION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES.  INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE PROVIDED SERIAL CODE.  ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME.  THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM.

OPERATION Mania

REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES.  INTERNET CONNECTION REQUIRED. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE.  END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.

PICTUREKA! MUSEUM MAYHEM

REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. INTERNET CONNECTION REQUIRED. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.

POGO SOLITAIRE ADVENTURES TO GO  
Poker For Dummies  
POPPIT! TO GO MB  
SimCity Societies

REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. INTERNET CONNECTION REQUIRED. EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

SimCity Societies Destinations

TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

SPORE

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME.  EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.

SPORE Creature Creator

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE.  ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME.    EA TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.  THIS PRODUCT INCLUDES SECUROM COPY PROTECTION TECHNOLOGY FROM SONY DADC.  FOR MORE INFORMATION, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.

Spore Creature Keeper- Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.
Spore Creature Keeper- Digital INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com. THIS GAME USES SECUROM DIGITIAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG. FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/.
SPORE Creepy & Cute Parts Pack

TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION AVAILABLE PER GAME. INTERNET CONNECTION REQUIRED. ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON WWW.EA.COM.
SPORE Galactic Adventures

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT WWW.EA.COM. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

SPORE Galactic Adventures

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES REQUIRES AN EA ONLINE ACCOUNT AND REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION FOR ONLINE FEATURES IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ONLINE ACCOUNT. EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com. THIS GAME USES SECUROM DIGITIAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG. FOR MORE INFORMATION, VISIT http://faq.securom.com/.

The Godfather 2

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE

AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. THIS GAME USES SECUROM ANTI-PIRACY TECHNOLOGY BY SONY DADC. FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com

The Lord of the Rings: Conquest

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE

AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. TO ACCESS ONLINE FEATURES, YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. ONLY ONE REGISTRATION IS AVAILABLE PER GAME. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE. THIS GAME USES SECUROM ANTI-PIRACY TECHNOLOGY BY SONY DADC. FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Saboteur- Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. THIS GAME USES SECUROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY BY SONY DADC AUSTRIA AG. FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM

The Saboteur- Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  THIS GAME USES SECUROM COPY PROTECTION BY SONY DADC AUSTRIA AG. FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT WWW.SECUROM.COM.

The Sims Carnival BumperBlast  
The Sims Carnival SnapCity  
The Sims 2 Best of Business INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. THIS GAME uses SecuROM digital rights management technology provided by Sony DADC Austria AG.  For more information about SecuROM, visit http:/faq.securom.com/. IMPORTANT INFORMATION ON THE EA ONLINE SERVICE, INCLUDING AVAILABILITY, CAN BE FOUND AT www.ea.com. ONLINE SERVICE FOR THIS TITLE MAY BE DISCONTINUED AND IS NOT GUARANTEED.
The Sims 2 Mansion and Garden Stuff

REGISTRATION REQUIRED TO ACCESS ONLINE FEATURES. INTERNET CONNECTION REQUIRED. END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. EULA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER WITH EA ONLINE.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
The Sims 2 University Life INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. THIS GAME uses SecuROM digital rights management technology provided by Sony DADC Austria AG.  For more information about SecuROM, visit http:/faq.securom.com/. IMPORTANT INFORMATION ON THE EA ONLINE SERVICE, INCLUDING AVAILABILITY, CAN BE FOUND AT www.ea.com. ONLINE SERVICE FOR THIS TITLE MAY BE DISCONTINUED AND IS NOT GUARANTEED.
The Sims 3 (PC) - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING FREE SIMPOINTS AND DOWNLOADS. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
The Sims 3 (PC) - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING [FREE] SIMPOINTS AND DOWNLOADS. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. The Sims 3 digital download PRODUCT uses SecuROM digital rights management technology provided by Sony DADC Austria AG. For more information about SecuROM, visit http:/faq.securom.com/.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
The Sims 3 Ambitions Expansion Pack (PC) - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Sims 3 Ambitions Expansion Pack (PC) - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT, AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED ONE-TIME USE SERIAL CODE.  REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  The Sims 3 DIGITIAL DOWNLOAD PRODUCT USES SecuROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY PROVIDED BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT http:/faq.securom.com/. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Sims 3 Collector's Edition (PC) - Packaged

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING [FREE] SIMPOINTS AND DOWNLOADS. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE. The Sims 3 digital download PRODUCT uses SecuROM digital rights management technology provided by Sony DADC Austria AG. For more information about SecuROM, visit http:/faq.securom.com/.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Sims 3 Collector's Edition (PC) - Digital

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING FREE SIMPOINTS AND DOWNLOADS. EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
The Sims 3 Create a Sim

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE SERVICES REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND PRODUCT REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES.

 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com

The Sims 3 Create a Pattern Tool

REQUIRES ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT, INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT, GAME REGISTRATION WITH SERIAL CODE ENCLOSED WITH ANY THE SIMS 3 PC TITLE, AND THE SIMS 3. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE.  EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.

 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
The Sims 3 Create a World Tool

REQUIRES ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT, INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT, GAME REGISTRATION WITH SERIAL CODE ENCLOSED WITH ANY THE SIMS 3 PC TITLE, THE SIMS 3 AND LATEST PATCH UPDATE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE.  EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.

 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.
The Sims 3 Deluxe

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT AND THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE, WHICH IS NON-TRANSFERABLE ONCE USED. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES.  INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.

 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates

The Sims 3 Fast Lane Stuff (PC) - Package

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ONLINE ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SINGLE-USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY, TERMS OF SERVICE, AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS. 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.

The Sims 3 Fast Lane Stuff (PC) - Digital Download

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT, AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE FEATURES AND/OR SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ONLINE ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED SINGLE-USE SERIAL CODE.  REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY, TERMS OF SERVICE, AND FEATURE UPDATES CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  The Sims 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT USES SECUROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY PROVIDED BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT http:/faq.securom.com/.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.

The Sims 3 High-End Loft Stuff (PC) - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS. 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com

The Sims 3 High-End Loft Stuff (PC) - Digital Download

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT, AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED SERIAL CODE.  REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  The Sims 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT USES SECUROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY PROVIDED BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT http:/faq.securom.com/.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Sims 3 Late Night Stuff - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED ONE-TIME USE SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.

 

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates

The Sims 3 Late Night Stuff - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION, ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT, AND LATEST THE SIMS 3 PATCH UPDATE REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED ONE-TIME USE SERIAL CODE.  REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE PRIVACY POLICY AND TERMS OF SERVICE CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  [Manual only: EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.]  The Sims 3 digital download PRODUCT uses SecuROM digital rights management technology provided by Sony DADC Austria AG.  For more information about SecuROM, visit http:/faq.securom.com/. GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS AT THE SAME TIME; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME.  VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION. INCLUDES SOFTWARE THAT COLLECTS DATA ONLINE NECESSARY TO PROVIDE AND ACTIVATE IN-GAME ADVERTISING FOR ALL THE SIMS 3 PRODUCTS PREVIOUSLY OR HEREAFTER INSTALLED.

 

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates.
The Sims 3 World Adventures Expansion Pack (PC) - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.  ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT. MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING FREE SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.

EA MAY RETIRE ONLINE SERVICES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Sims 3 World Adventures Expansion Pack (PC) - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY THE SIMS 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT. ACCESS TO ONLINE SERVICES INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS REQUIRES AN INTERNET CONNECTION, EA ACCOUNT AND GAME REGISTRATION WITH THE PROVIDED SERIAL CODE.  REGISTRATION IS LIMITED TO ONE EA ACCOUNT PER SERIAL CODE AND IS NON-TRANSFERABLE. EA ONLINE TERMS & CONDITIONS CAN BE FOUND AT www.ea.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER FOR AN EA ACCOUNT.  MAC USERS MUST UPDATE TO THE LATEST VERSION OF THE SIMS 3 LAUNCHER TO ACCESS ONLINE SERVICES, INCLUDING SIMPOINTS AND DOWNLOADS.  EA MAY PROVIDE CERTAIN INCREMENTAL CONTENT AND/OR UPDATES FOR NO ADDITIONAL CHARGE, IF AND WHEN AVAILABLE.  The Sims 3 DIGITAL DOWNLOAD PRODUCT USES SECUROM DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT TECHNOLOGY PROVIDED BY SONY DADC AUSTRIA AG.  FOR MORE INFORMATION ABOUT SECUROM, VISIT http:/faq.securom.com/.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com.

The Sims Medieval - PC/MAC - Packaged

ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY.

The Sims Medieval - Digital

INTERNET CONNECTION, ONLINE AUTHENTICATION AND ACCEPTANCE OF END USER LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. YOU MUST REGISTER THE GAME WITH ENCLOSED SERIAL CODE. GAME USES SONY SECUROM CONTENT PROTECTION TECHNOLOGY.  MORE INFO, INCLUDING HOW TO UNINSTALL SECUROM AT http://faq.securom.com/.  GAME CAN BE PLAYED ON UP TO FIVE COMPUTERS; USERS CAN MANAGE WHICH COMPUTERS ARE AUTHORIZED OR DE-AUTHORIZED TO PLAY GAME.  VISIT http://activate.ea.com/deauthorize/ FOR MORE INFORMATION ON DE-AUTHORIZATION.

Warhammer Online: Age of Reckoning Collector's Edition

INTERNET CONNECTION, SUBSCRIPTION AND ACCEPTANCE OF END USER ACCESS AND LICENSE AGREEMENT REQUIRED TO PLAY. YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE ENCLOSED SERIAL CODE. CODE IS A ONE-TIME USE ONLY. EUALA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS, FEES AND SERVICE UPDATES CAN BE FOUND AT www.warhammeronline.com. YOU MUST BE 13+ TO REGISTER.

EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.warhammeronline.com.

THERE IS A MONTHLY SUBSCRIPTION FEE FOR THIS ONLINE PRODUCT. The first 30 days is included in the purchase price. Valid payment method required to register and play. See payment options at www.warhammeronline.com. Credit card purchases will auto-renew unless cancelled. You may cancel at any time.

Warhammer Online: Age of Reckoning Codes

INTERNET CONNECTION,ACTIVE WARHAMMER ONLINE AGE OF RECKONING SUBSCRIPTION AND ACCEPTANCE OF END USER ACCESS AND LICENSE AGREEMENT REQUIRED. YOU MUST REGISTER ONLINE WITH THE PROVIDED CODE.   CODE IS A ONE-TIME USE ONLY.   EUALA, EA ONLINE TERMS & CONDITIONS, FEES AND SERVICE UPDATES CAN BE FOUND AT www.warhammeronline.com.  YOU MUST BE 13+ TO REGISTER.

 EA MAY RETIRE ONLINE FEATURES AFTER 30 DAYS NOTICE POSTED ON www.ea.com/2/service-updates

WORD JONG JCS  
WORD WHOMP TO GO