Battlefield 3 Aftermath utspelas i Teheran efter en kraftig jordbävning som lämnat kvarter, gator och omgivande byar i ruiner och skildrar den fortsatta striden för dominans och överlevnad mitt bland förödelsen.

Med kraftigt försvagad stridskapacitet måste trupperna anpassa sig och ge sig in i både horisontal och vertikal krigföring i en stadsmiljö fylld av damm och grus med sprickor i terrängen som ger oväntat skydd och nya vägar för att klara uppdrag. Understöd kommer i form av kraftigt modifierade trupptransporter och civila fordon speciellt anpassade för att leverera dödlig eldkraft mot fienden.

INNEHÅLL

  • Stadskrigföring på fyra nya kartor
  • Kämpa genom grus och damm och använd den jordbävningsskadade terrängen till din fördel
  • Nya tungt modifierade militära och civila fordon där uppfinningsrikedom och eldkraft kombineras
  • Ett nytt spelläge
  • Nya uppdrag, achievements och dog tags

Köp Battlefield 3 Aftermath*

Origin  CDON  

*Battlefield 3™ krävs för att spela.