Juridisk information

Du kan läsa översättningar av våra villkor genom att välja språk.

Origin-klienten

Viktig information om dina digitala köp från ORIGIN STORE:

TILLGÅNG TILL DIGITALA RÄTTIGHETER KÖPTA FRÅN ORIGIN STORE KRÄVER ATT ORIGIN-KLIENTEN FINNS INSTALLERAD SAMT ATT DU GODKÄNNER ORIGINS ANVÄNDARVILLKOR.

Konsumentköp

Om du bor i USA, Kanada eller Japan är detta avtal mellan dig och Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA. Om du bor i något annat land är detta avtal mellan dig och EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204, Genève, Schweiz (CH-660-2328005-8).

Användaravtal

EA har kombinerat användarvillkor och slutanvändarlicensavtal (EULA) för programvara i detta nya användaravtal. Vi har gjort denna förändring för att minska antalet dokument som du måste läsa och för att göra dem lättare att läsa och förstå. Det är viktigt att påpeka att vi inte har inskränkt dina rättigheter genom att genomföra dessa förändringar.
 

Följande ändringar har gjorts:

 • Villkor som tidigare funnits i EA:s EULA och användarvillkor finns nu samlade i detta enda dokument.
 • Vi har lagt till en innehållsförteckning och rubriker för varje avsnitt för att hjälpa dig att snabbt och enkelt navigera bland villkoren.
 • Vi har förkortat och omorganiserat några av bestämmelserna för att de ska bli lättare att hitta.
 • Vi har gjort språket tydligare och lättare att förstå.

 

Hälsoinformation (ny)

Virtual Reality (VR)

För att spela VR-innehåll från EA behöver du ett kompatibelt headset samt extra hårdvara om sådan krävs (till exempel en PlayStation®Camera för PlayStation®VR).

 

För att få ut så mycket som möjligt av din VR-upplevelse och för att begränsa skade- och hälsorisker, vänligen beakta följande innan du spelar:

 • Läs hälso- och säkerhetsinformationen i VR-headsetets manual.
 • Se till att du har gott om utrymme när du spelar och ta bort eventuella hinder – detta gäller även andra personer och husdjur. Dessa får inte får vara i vägen när du spelar eftersom du kanske inte ser eller hör allt omkring dig när du spelar. 
 • Håll en låg ljudvolym så att du kan höra ljud från omgivningen medan du spelar och så att du inte får hörselskador.
 • Om du har haft epileptiska symptom tidigare bör du konsultera din läkare innan du spelar VR.

 

Gör detta när du spelar:

 • Det är bäst om du förblir sittande. 
 • Ta en paus från spelandet var 10:e till 15:e minut.
 • Användare kan uppleva åksjuka eller ådra sig förslitningsskador och ansträngda ögon som ett resultat av VR-användning.  Om du känner dig desorienterad eller illamående eller upplever annat obehag ska du omedelbart avbryta VR-spelandet. 

 

Mer viktig hälsoinformation från de största headsettillverkarna finns nedan. Läs igenom informationen noggrant innan du spelar ditt virtual reality-spel.

 

Engelska   Danska
Kinesiska  Spanska
Tyska Italienska
Franska  Koreanska
Japanska Norska
Nederländska Finska
Polska  Svenska

 

Meddelande om upphovsrättsintrång (DMCA)

Electronic Arts Inc. (”EA”) respekterar andras immateriella egendom och förväntar att användarna av våra tjänster gör detsamma. Om du tror att ditt upphovsrättsskyddade verk har använts på ett sätt som utgör ett intrång i upphovsrätten och är åtkomligt från en webbplats eller onlinetjänst från EA eller ett av dess dotterbolag kan du kontakta vår upphovsrättsagent, i enlighet med Digital Millennium Copyright Act från 1998 (DMCA).

 

För att rapportera upphovsrättsintrång till oss måste du skicka ett skriftligt meddelande som innehåller följande (kontakta en juridisk rådgivare eller se avsnitt 512(c)(3) i DMCA för att bekräfta dessa krav):

 

 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk i vilket du anser att intrång har gjorts.
 • En beskrivning av det material som du hävdar gör intrång och tillräcklig information som gör att vi kan hitta detta material som påstås göra intrång.
 • Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och eventuellt en e-postadress.
 • Ett utlåtande om att du har starka skäl att tro att användningen av materialet på det sätt som klagan avser inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.
 • Ett utlåtande om att informationen i meddelandet är korrekt och där du intygar under ed att du är bemyndigad att agera för ägarens räkning angående en exklusiv rättighet som påstås ha kränkts.
 • En fysisk eller elektronisk underskrift från en person som är bemyndigad att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning.

 

Skicka ditt meddelande till följande adress:

 

Att: Copyright Agent
Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
Fax: 650-628-1422
E-post: copyright@ea.com

 

Observera att meddelanden som skickas till Electronic Arts Inc. på ovanstående adress kan avse samtliga dotterbolag och avdelningar, inklusive men inte begränsat till : BioWare, Criterion Games, EA Digital Illusions (”DICE”), Maxis, Pogo Corporation, PopCap Games, Visceral och Electronic Arts Europe.

 

Observera att den som medvetet och påtagligen lämnar osanna uppgifter om att material eller verksamhet gör intrång i upphovsrätten kan bli skyldig att betala skadestånd (inklusive omkostnader och advokatarvoden), i enlighet med avsnitt 512(f) i DMCA. Gör inga falska påståenden!

 

Observera dessutom att informationen som tillhandahålls i ditt meddelande om upphovsrättsintrång kan vidarebefordras till den person som påstås ha tillhandahållit det material som påstås göra intrång.

 

Användarvillkor (föregående Användaravtal)

Tidigare användarvillkor:

Dag för ikraftträdande: 17 september 2012
Dag för ikraftträdande: 9 december 2011

Konsoler

 

PlayStation 3 och Xbox 360

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO OCH GODKÄNNANDE AV EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARAVTAL KRÄVS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER.  DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARAVTAL FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES.

PlayStation 4 och Xbox One

GODKÄNNANDE AV EA-ANVÄNDARAVTALET (TERMS.EA.COM/SV) OCH EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY (PRIVACY.EA.COM/SV) KRÄVS FÖR SPEL. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR OCH HA EN INTERNETANSLUTNING SAMT ETT EA-KONTO FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER OCH ÖVRIGT EXTRAINNEHÅLL. OBLIGATORISKA UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN KOMMA ATT LADDAS NED AUTOMATISKT, KRÄVA YTTERLIGARE LAGRINGSUTRYMME, MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD SAMT KRÄVA ETT YTTERLIGARE KÖP FÖR ATT BLI ÅTKOMLIGA. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST INNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN KOSTNAD, OM OCH NÄR SÅDANT FINNS. KAN INNEHÅLLA MJUKVARA SOM SAMLAR IN INFORMATION FÖR ANNONSERING INNE I SPELET. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES.
 

 

PC

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARAVTALET (TERMS.EA.COM/SV), INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICYN (PRIVACY.EA.COM/SV) OCH ORIGINS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL (EA.COM/SV-SE/LEGAL), INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (ORIGIN.COM/DOWNLOAD) OCH REGISTRERING MED ENGÅNGSPRODUKTKOD KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH KOMMA ÅT EXTRAINNEHÅLL SAMT ONLINEFUNKTIONER. REGISTRERING AV PRODUKTKOD ÄR BEGRÄNSAD TILL ETT EA-KONTO PER KOD. PRODUKTKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINEFUNKTIONERNA ÄR TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL VISSA FUNKTIONER. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST INNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN KOSTNAD, OM OCH NÄR SÅDANT FINNS. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. OBLIGATORISKA UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN KOMMA ATT LADDAS NED AUTOMATISKT, KRÄVA YTTERLIGARE LAGRINGSUTRYMME, MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD SAMT KRÄVA ETT YTTERLIGARE KÖP FÖR ATT BLI ÅTKOMLIGA. MJUKVARAN KAN SAMLA IN INFORMATION FÖR ANNONSERING INNE I SPELET. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES.

 

Mobila plattformar

Standard
iOS
Kindle
Mac OS X
HP/Palm
Apple TV

PC-spel användarvillkor

Online-villkor

Battlefield 1

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PRODUKT OCH ORIGIN (EULAS), EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR; INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (www.origin.com/sv-se/about) OCH REGISTRERING MED BIFOGAD ENGÅNGSSERIEKOD KRÄVS FÖR SPEL OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. REGISTRERING AV SERIEKOD ÄR BEGRÄNSAT TILL ETT EA-KONTO PER SERIEKOD. SERIEKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINETJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT ANVÄNDA ONLINEFUNKTIONER. OBLIGATORISKA INNEHÅLLSUPPDATERINGAR KRÄVS FÖR SPEL. UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE. EULAS OCH YTTERLIGARE OFFENTLIGGÖRANDEN FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES.

Battlefield 4

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

VAPEN OCH FORDON I DETTA SPEL BETYDER INTE ATT EA HAR SAMRÖRE MED, SPONSRAR ELLER STÖDJER NÅGON VAPEN- ELLER FORDONSTILLVERKARE.

Battlefield 4 China Rising

Battlefield 4 Dragon's Teeth

Battlefield 4 Final Stand

Battlefield 4 Naval Strike

Battlefield 4 Second Assault

 

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. SPELET INNEHÅLLER MJUKVARA SOM MOTVERKAR FUSK: SE ANVÄNDRARVILLKOR FÖR MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

VAPEN OCH FORDON I DETTA SPEL BETYDER INTE ATT EA HAR SAMRÖRE MED, SPONSRAR ELLER STÖDJER NÅGON VAPEN- ELLER FORDONSTILLVERKARE.

Battlefield Hardline

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. SPELET INNEHÅLLER MJUKVARAN PUNKBUSTER SOM MOTVERKAR FUSK: SE ANVÄNDRARVILLKOR FÖR MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

VAPEN OCH FORDON I DETTA SPEL BETYDER INTE ATT EA HAR SAMRÖRE MED, SPONSRAR ELLER STÖDJER NÅGON VAPEN- ELLER FORDONSTILLVERKARE.

Dragon Age Inquisition

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN (SOM FÖLJER MED VID KÖP AV NY PRODUKT) KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONERNA. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

FIFA 15

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

FIFA 16

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. YTTERLIGARE INNEHÅLL KAN KÖPAS INGAME. MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

FIFA 17

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL FÖR PRODUKT OCH ORIGIN (EULAS), EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR; INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (www.origin.com/sv-se/about) OCH REGISTRERING MED BIFOGAD ENGÅNGSSERIEKOD KRÄVS FÖR SPEL OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. REGISTRERING AV SERIEKOD ÄR BEGRÄNSAT TILL ETT EA-KONTO PER SERIEKOD. SERIEKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINETJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT ANVÄNDA ONLINEFUNKTIONER. EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY SAMT ANVÄNDARVILLKOR FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE. EULAS OCH YTTERLIGARE OFFENTLIGGÖRANDEN FINNS PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES. INKLUDERAR PROGRAMVARA SOM SAMLAR IN DATA ONLINE FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA REKLAM I SPELET. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST EXTRAINNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN EXTRA AVGIFT, OM OCH NÄR DETTA BLIR TILLGÄNGLIGT. YTTERLIGARE SPELINNEHÅLL KAN KÖPAS. OBLIGATORISKA INNEHÅLLSUPPDATERINGAR KRÄVS FÖR SPEL. UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD.

Mass Effect: Andromeda

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV EA-ANVÄNDARAVTALET (TERMS.EA.COM/SV), EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY (PRIVACY.EA.COM/SV) OCH ORIGINS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL (EA.COM/SV-SE/LEGAL); INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/DOWNLOAD) OCH REGISTRERING MED ENGÅNGSSERIENUMMER KRÄVS FÖR ATT SPELA. REGISTRERING AV PRODUKTKOD ÄR BEGRÄNSAD TILL ETT EA-KONTO PER KOD. PRODUKTKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINEFUNKTIONERNA ÄR TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. OBLIGATORISKA UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN KOMMA ATT LADDAS NED AUTOMATISKT, KRÄVA YTTERLIGARE LAGRINGSUTRYMME, MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD SAMT KRÄVA ETT YTTERLIGARE KÖP FÖR ATT BLI ÅTKOMLIGA. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST EXTRAINNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN EXTRA AVGIFT, OM OCH NÄR DETTA BLIR TILLGÄNGLIGT. EA KAN DRA IN ONLINEFUNKTIONER EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES.

Need for Speed Rivals

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL. KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINE-TJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. SLUTANVÄNDA VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. MER INFORMATION. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Plants vs. Zombies Garden Warfare

STÄNDIG INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT SPELA.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) KRÄVS FÖR ATT SPELA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER OCH ONLINETJÄNSTER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDA VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. MER INFORMATION. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Star Wars Battlefront

INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT AKTIVERA PRODUKTEN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, EA:S SEKRETESS OCH COOKIE-BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINEFUNKTIONERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. SPELETS MJUKVARA INNEHÅLLER MJUKVARA SOM MOTVERKAR FUSK: SE ANVÄNDRARVILLKOR FÖR MER INFORMATION. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDARAVTAL OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR DATA FÖR ANNONSER I SPELET. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

STAR WARS: The Old Republic

GILTIGT KREDITKORT ELLER BETALT GAME CARD (OM TILLGÄNGLIGT), INTERNETUPPKOPPLING OCH BETALD PRENUMERATION KRÄVS FÖR ATT SPELA. EN 30 DAGARS PRENUMERATION MEDFÖLJER VID KÖP.

GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR OCH LICENSAVTAL, STÄNDIG INTERNETUPPKOPPLING OCH KONTOREGISTRERING MED DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT REGISTERA DIG. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS. BETALAD PRENUMERATION OCH GODKÄND BETALNINGSMETOD KRÄVS FÖR ATT SPELA. NEDLADDNING AV PRODUKTEN ONLINE KRÄVER GODKÄNNANDE AV ORIGINS ANVÄNDARAVTAL OCH INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT). SLUTANVÄNDARAVTAL, ANVÄNDARAVTAL OCH INFORMATION HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. ÅLDERSGRÄNSER FÖR BETALNINGSMETODER KAN GÄLLA. SWTOR ONLINE-TJÄNSTER KAN AVBRYTAS. SE SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR MER INFORMATION. AVTAL OM ATT DELA KONTOINFORMATION MED LUCASFILM ENTERTAINMENT COMPANY LTD. (“LUCASFILM”) KRÄVS. SPELET ÄR AVSETT FÖR UNDERHÅLLNING INOM NORDAMERIKA OCH EUROPA. SEKRETESSBESTÄMMELSER OCH ANVÄNDARAVTAL HITTAR DU PÅ WWW.SWTOR.COM. SAMTLIGA REGLER OCH VILLKOR FÖR ATT SPELA GÄLLER UTAN UNDANTAG. 30 DAGARS PRENUMERATION INKLUDERAS I PRISET NÄR DU KÖPER SPELET. PRENUMERATIONER KAN AVBRYTAS NÄR SOM HELST. SE WWW.SWTOR.COM FÖR MER INFORMATION.

The Sims 4

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINE-TJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDAR VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. INKLUDERAR MJUKVARA SOM SAMLAR ONLINE-DATA FÖR ANNONSERING I SPELET. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Titanfall

 

STÄNDIG INTERNETUPPKOPPLING KRÄVS FÖR ATT SPELA. SE ÅLDERGRÄNSER PÅ BAKSIDAN.

INTERNETUPPKOPPLING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV PRODUKT- OCH ORIGIN-ANVÄNDARVILLKOR, INSTALLATION AV MJUKVARA FÖR ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SE/ABOUT) OCH REGISTRERING AV DEN MEDFÖLJANDE ENGÅNGSKODEN KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINE-FUNKTIONER OCH BONUSINNEHÅLL (I FÖREKOMMANDE FALL). KODEN ÄR BEGRÄNSAD TILL ATT ENDAST GÄLLA ETT EA-KONTO PER KOD. KODEN KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DEN ANVÄNTS OCH DEN SKA VARA GILTIG ÅTMINSTONE SÅ LÄNGE ONLINE-TJÄNSTERNA FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA 16 ÅR ELLER ÄLDRE FÖR ATT KOMMA ÅT ONLINEFUNKTIONER. EA:S SEKRETESS- OCH COOKIE-BESTÄMMELSER HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE. SLUTANVÄNDAR VILLKOR OCH ÖVRIGA ANVÄNDARVILLKOR HITTAR DU PÅ WWW.EA.COM/SE/EULAS. EA KAN AVSLUTA ONLINEFUNKTIONER MED 30 DAGARS VARSEL VIA WWW.EA.COM/1/SERVICE-UPDATES. EA KAN ERBJUDA VISST INNEHÅLL OCH UPPDATERINGAR UTAN EXTRA KOSTNAD OM DET BLIR TILLGÄNGLIGT.

Titanfall 2


 

INTERNETANSLUTNING, EA-KONTO, GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARAVTALET, ORIGINS SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL OCH EA:S INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY (FINNS TILLGÄNGLIG MED YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR PÅ WWW.EA.COM/SE), INSTALLATION AV ORIGIN-KLIENTEN (WWW.ORIGIN.COM/SV-SE/ABOUT) OCH REGISTRERING MED BIFOGAT ENGÅNGSSERIENUMMER KRÄVS FÖR ATT SPELA OCH FÅ ÅTKOMST TILL ONLINEFUNKTIONER. REGISTRERING ÄR BEGRÄNSAD TILL ETT EA-KONTO PER SERIEKOD. SERIEKODER KAN INTE ÖVERLÅTAS NÄR DE VÄL HAR ANVÄNTS OCH SKA VARA GILTIGA MINST SÅ LÄNGE SOM ONLINEFUNKTIONER FINNS TILLGÄNGLIGA. DU MÅSTE VARA ÖVER 16 ÅR FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL ONLINEFUNKTIONER. ONLINEFUNKTIONER KAN DRAS IN EFTER ATT HA MEDDELAT DETTA 30 DAGAR I FÖRVÄG PÅ WWW.EA.COM/SE/SERVICE-UPDATES. EA KAN TILLHANDAHÅLLA VISST EXTRAINNEHÅLL OCH/ELLER UPPDATERINGAR UTAN EXTRA AVGIFT, OM OCH NÄR DETTA BLIR TILLGÄNGLIGT. OBLIGATORISKA UPPDATERINGAR AV INNEHÅLLET KAN KRÄVAS FÖR SPEL. NEDLADDNINGAR AV INNEHÅLLET KAN MEDFÖRA KOSTNADER FÖR BANDBREDD.