Tier 1 truppbeskrivningar

SEAL

SEAL är den amerikanska flottans specialförband. Detta elitförband kan operera från hav/vatten, från luften, och på land. Förbanden har fått sitt engelska benämning från dess aktionsområden: SEa (hav), Air (luft) och Land, och de har verkligen levt upp till sitt namn under det globala kriget mot terrorismen och genomfört oräkneliga uppdrag i dessa tre miljöer. Till SEAL:s mest uppmärksammade insatser hör fritagningen av Kapten Richard Phillips från somaliska pirater i april 2009, den djärva luftattacken på Pakistan 2011, samt flertalet landbaserade uppdrag på farliga krigsskådeplatser som exempelvis Iran, Afghanistan och andra oroshärdar över hela världen.

SFOD-D

SFOD-D är den amerikanska arméns främsta elitförband som kan utföra uppdrag över hela världen i alla upptänkliga miljöer. Det finns inte så mycket information att tillgå om “The Unit” som SFOD-D kallas till vardags, men sedan styrkan grundades har de har varit inblandade i de flesta konflikter och krig som USA utkämpat. Mest känd är kanske deras inblandning i Somalia 1993 som en del av Task Force Ranger som porträtterades i filmen “Black Hawk Down”. Elitstyrkan har använts flitigt under kriget mot terrorismen, men de specifika detaljerna om deras insatser är hemligstämplade.

OGA

Elitstyrkan Other Government Agencies eller OGA:s har ofta använts i kriget mot terrorismen. OGA-soldaternas färdigheter varierar kraftigt vad det gäller bakgrund och uppdragserfarenhet, vilket ger dem stor flexibilitet när det gäller vilka insatser de kan användas till. OGA var det första elitförbandet som sattes in i kriget mot terrorismen, och kommer att vara det sista som lämnar det.

JTF2

Kanadensiska JTF2 eller Joint Task Force 2 skapades 1993 för att ge Kanada sin egen elitstyrka. Med uppgifter som exempelvis direktinsatser, rekognosering, personskydd, och andra högt specialiserade antiterroristuppdrag har JTF2 snabbt etablerat sig som ett elitförband i världsklass kapabla att ta hand om det mesta som kommer i deras väg. JTF2-soldaterna har använts under flera insatser i Afghanistan och Irak, och de närvarade även vid 2010 års vinterolympiad för att garantera säkerheten för besökare och tävlande.

GROM

GROM är ett polskt elitförband sammansatt av tuffa, extremt kapabla och vältränade individer som gjort sig kända för att vara mycket motiverade, aggressiva och hårdhudade. De är fruktade av sina fiender på grund av sin kompromisslösa attityd och har etablerat sig som en elitstyrka att räkna med. GROM grundades 1990 och har sedan dess varit frekvent inblandade i Irak och förnärvarande utför de uppdrag i Afghanistan som en del av insatserna i Ghazni-provinsen.

KSK

Tyska KSK startades 1997 i ett försök att skapa en rent militär elitstyrka separerad från GSG 9, den skickliga och vältränade nationella antiterroriststyrkan inom den tyska polisen. KSK är mycket specialiserade vilket även visar sig i deras organisatoriska struktur med landuppdrag, informationsinsamling, amfibieoperationer, bergskrigföring, prickskytte och rekognoserings uppdrag, som i sin tur tilldelas separata plutoner inom elitstyrkan. KSK har använts i Afghanistan sedan starten av kriget mot terrorismen och de har gjort sig kända för att vara extremt kapabla och professionella.

SAS

SAS (British Special Air Service Regiment) är världens första moderna elitstyrka, och den grundades redan 1947. SAS har en lång och framgångsrik historia, men deras mest kända insats är utan tvivel Operation Nimrod då de fritog 26 gisslan från den ockuperade Iranska ambassaden i London. Insatsen genomfördes i dagsljus inför ögonen på allmänhet, press och Tv-kameror och var en formidabel framgång på samtliga punkter.

SASR

SASR är den australiensiska arméns främsta elitförband. Trots att de delar namn och motto med brittiska SAS skiljer de sig på flera punkter. Deras organisatoriska struktur innehåller en antiterroristskvadron, samt ytterligare två sektioner med bevakning och rekognosering som främsta uppgifter. SASR har varit mycket aktiva i kriget mot terrorismen, men är speciellt eftertraktade för sina unika färdigheter när det gäller rekognosering av-, och förflyttning genom ökenområden.

UDT

Sydkoreanska ROKN UDT/SEALs är mycket influerade av U.S. Navy SEAL:s, med vilka de även genomför övningar flera gånger om året. Deras främsta uppdrag är VBSS (visit, board, search, and seizure), maritim övervakning och antiterroristinsatser. ROKN UDT/SEALs mest uppmärksammade insats är bordningen av ett fraktskepp som kapats av somaliska pirater. 8 pirater dödades och 21 besättningsmedlemmar räddades.

FSK

Norska FSK:s primära uppgifter är underrättelsetjänst, identifiering av fiendeaktiviteter, direkta insatser mot viktiga mål, och gisslanfritagningar. FSK har genomfört flera insatser i Afghanistan, bland annat under Operation Anaconda, den största landbaserade operationen i Afghanistan sedan kriget mot terrorismen inleddes.

SOG

Svenska SOG är en relativt nystartad enhet som grundades för ett år sedan genom att slå samman de två elitstyrkorna SSG och SIG. SSG har utfört uppdrag i Afghanistan och då främst rekognoserings operationer i den norra delen av landet. Genom att slå samman två elitstyrkor, var och en med sina speciella färdigheter, blir nybildade SOG ett mycket mångfacetterat elitförband som kan dra nytta av sina extremt skickliga, intelligenta och flexibla soldater för att lösa svåra situationer bakom fiendens linjer.

Spetsnaz

Ryska Spetsnaz “Alfa” Group är en elitstyrka som grundades 1974. Trots att det inte finns så mycket information om dessa förband är det Rysslands mest kända elitstyrka. Spetsnaz har använts flitigt bland annat annat i Tjetjenien där de krossade allt motstånd och ingöt stor fruktan hos fiendesoldaterna.